If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Projekter

GBIS – Grower Business Intelligence System

Knowledge Lab er i samarbejde med en række erhvervspartnere fra gartneribranchen i fuld gang med at udvikle et intelligent IT-system. Hvad er GBIS?Det er især små og mellemstore gartnerier, der kan drage nytte af GBIS – Grower Business Intelligence System. It-værktøjet skal bruges til at udarbejde bedre budgetter og bruge disse budgetter til at opdage … Læs mere

Born Global

Projektet startede i 2005 som et samarbejde mellem to forskere fra Institut for Marketing og Management på Syddansk Universitet i Odense, 14 virksomheder fra både Fyn og Jylland samt erhvervsrådene i Odense, Kolding og Esbjerg.  Born Global har i to år involveret en række nystartede lokale virksomheder, der fra dag ét har haft mulighed for … Læs mere

Inter Organisational Cooperation and Idea Generation

Erhvervsforsker Anette Broløs har netop afsluttet sit projekt om samarbejde og innovation mellem mindre danske pengeinstitutter. Projektet opstiller en teoretisk ramme for idéskabelse i samarbejde mellem virksomheder baseret på kompetence, forskellighed og samarbejdsrelationer. Projektet peger på, at idéskabelse i sig selv kan være et resultat af samarbejde, og at samarbejde med konkurrenter paradoksalt nok kan … Læs mere

Personlighed og interpersonel kompatibilitet i kreative grupper

Ph.d.-projektets formål er at skabe et teoretisk fundament for udviklingen af IT-baserede værktøjer til at sammensætte projektgrupper. Projektets indhold Projektgrupper er den gennemgående organiseringsform i de fleste vidensintensive virksomheder. Beslutninger om, hvordan projektgrupper skal sammensættes for at opnå den optimale kombination af faglig kompetence og personlig kemi, er af central betydning i sådanne virksomheder. Projektgrupper … Læs mere

Digitale læremidler

Projektet som udarbejdes i samarbejde med udvalgte projektskoler og ITMF ser på, hvilke lærings- og vidensopfattelser, der er i spil i skolen i dag, og hvordan disse spiller sammen med inddragelsen af digitale læremidler i undervisning og skoleliv, samt, på længere sigt, den mulige udvikling af skolens læringsrum. Digitale læremidlerProjektets emne er digitale læremidler i … Læs mere

Digital kompetenceudvikling

Formålet med projektet er i samarbejde med seminarierne og CVU’erne, at udvikle digitale kompetencer til mellemlange uddannelser. Projektet udvikler pædagogiske, didaktiske, organisatoriske og tekniske løsninger, der er brugbare i forhold til uddannelserne. Indholdsmæssigt spænder projektet bredt. Der arbejdes med: Fælles for de fire områder er, at de enten udvikler nye e-læringssystemer eller arbejder i allerede eksisterende, hvor omdrejningspunktet bliver … Læs mere

Business Intelligence værktøj

Knowledge Lab er i samarbejde med erhvervspartnere fra gartneribranchen og en række smedevirksomheder i fuld gang med at udvikle et IT-værktøj ud fra et budgetsystem. Systemet kan bruges til simulering, konsekvensanalyser og erfaringsopsamlinger og er bl.a. i stand til at beregne konsekvenserne af prisændringer eller produktivitetsforbedringer, og derfor er IT-værktøjet ideelt til beslutningsstøtte i virksomheden. … Læs mere

Virksomhedens digitale kommunikationsformer

Undersøgelser af, hvordan nye digitale kommunikationsformer remedierer virksomheder og deres interne og eksterne kommunikation. I 2007 har særligt rådgivning og kundeservice via e-mail og chat været i fokus. Den umiddelbare fordel ved chat er indlysende. Den giver hurtig adgang til eksperter og deres viden, og den mindsker reaktionstiden. Chatten har potentiale til at bringe kolleger … Læs mere

Organisatorisk læring HRD og IKT

Indhold Knowledge Lab har defineret et særligt udviklings- og forskningsområde i forhold til samspillet mellem organisatorisk læring, HRD og IKT. Udgangspunktet er de resultater, som Knowledge Lab allerede nu har nået mht. udvikling af HRD systemer både i forbindelse med HR-projektet og i forbindelse med hhv. en række forskellige e-portfolioprojekter og involveringen i konceptudvikling og … Læs mere

Maritimt potentiale

Maritimt potentiale For det sydfynske område eksisterer et erhvervsmæssigt innovations- og udviklingspotentiale, med ”det maritime” som omdrejningspunkt. I et udviklingssamarbejde mellem KnowledgeLab, SIMAC, Svendborg Kommune, Greennovation og Institut for Maritim Forskning og Innovation arbejdes der med at afdække og fremme dette potentiale. Målet er – relateret til ”det maritime” – at initiere og understøtte tiltag som i lokalområdet vil fremme en … Læs mere