If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Personlighed og interpersonel kompatibilitet i kreative grupper

Post date |

Ph.d.-projektets formål er at skabe et teoretisk fundament for udviklingen af IT-baserede værktøjer til at sammensætte projektgrupper.

Projektets indhold

Projektgrupper er den gennemgående organiseringsform i de fleste vidensintensive virksomheder. Beslutninger om, hvordan projektgrupper skal sammensættes for at opnå den optimale kombination af faglig kompetence og personlig kemi, er af central betydning i sådanne virksomheder.

Projektgrupper sammensættes typisk efter personlige netværk
I praksis har de enkelte medarbejdere selv stor indflydelse på sammensætningen af projektgrupper, og valget af projektgruppemedlemmer tager i høj grad udgangspunkt i personlige netværk og praksisfællesskaber. Dette skaber imidlertid en fastlåsning, hvor projektgrupper til stadighed sammensættes i de samme lukkede cirkler af medarbejdere, og der drages ikke for alvor fordel af potentialet i den samlede pulje af medarbejdere i hele virksomheden.

Projektet inddrager socialpsykologiske faktorer
Projektet undersøger, hvordan sammensætningen af projektgrupper kan understøttes af IT. Mens der findes en række løsninger på markedet, som kan bruges til udvælgelse af medarbejdere på baggrund af f.eks. kompetencer, anlægger projektet et bredere perspektiv på IT-understøttelse af teams, hvor også socialpsykologiske faktorer inddrages. Især vil projektet undersøge, hvad medlemmernes forskellige personligheder betyder for kvaliteten af det samspil og de samarbejder, der foregår i teamet, og hvordan forskellighederne påvirker teamets samlede kreativitet.

Eksperiment for studerende
I samarbejde med Ph.d.-studerende Sara Louise Muhr blev der gennemført et større eksperiment i maj 2004, som involverede 130 studerende fra SDU. Emnet personlighedsprofiler i erhvervslivet indgår i begge ph.d.-projekter, og eksperimentet skal derfor give dem en viden om, hvilken synergieffekt der opstår, når forskellige personligheder i fællesskab skal løse en kreativ opgave.Eksperimentets empiri skal analyseres i den videre forskning.
Der vil i løbet af efteråret 2004 på baggrund af eksperimentet blive publiceret en artikel med eksperimentets konklusioner.