If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Digital portfolio

Post date |

Udviklingen af digital portfolio er en del af et ph.d.-projekt i samarbejde med TietgenSkolen, Odense, samt et netværk af pædagog- og lærerseminarier i det syddanske område.

Formålet med projektet er at udvikle en digital portfolio, der ikke blot dokumenterer læring, men som kan benyttes som et aktivt læringsværktøj, dvs. som digital kompetenceudvikling.

Projektets indhold
Den digitale portfolio består af en række lærings- og kommunikationsfaciliteter, der samlet gør det muligt dels at forbinde teoretisk og praktisk læring, dels at sikre den relevante vidensdeling. Gennem projektet udvikles foruden den digitale portfolio en række beslægtede værktøjer til digital kompetenceudvikling.

Der er i tilknytning til udviklingsarbejdet oprettet et videns- og kompetencecenter i Digital Portfolio med hjemsted på Seminariet i Aabenraa. Foreløbig er der udviklet en prototype, som i efteråret 2003 er blevet testet på seminariet i Aabenraa.

I foråret 2004 gennemførtes de første eksterne kurser for interesserede, og det er planen at videreudvikle modellen over de kommende år. Det vil ske dels i tilknytning til TietgenSkolens projekt om læringsøer, dels som værktøj for empowerment og kvalitetsudvikling.