If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Digitale læremidler – udvikling eller afvikling af folkeskolen

Post date |

Projektets formål har været at analysere, hvordan lærerne i folkeskolen forholder sig til skolens udvikling og opgaver – set gennem introduktionen af digitale læremidler i undervisningen.

Skolens forvandling

Projektets resultater er formidleret i en digitale antologi. Den digitale antologi sætter nye og spændende vinkler på skolens forvandling i en ny og anderledes formidlingsform. Gå på opdagelse i den digitale antologi her.

Udvikling eller Afvikling – en fortælling om folkeskolen på vej ind i videnssamfundet
Forskningens empiriske grundlag er tre projekter i Middelfart, Faaborg og Højby-Høng kommuner, der på forskellig vis eksperimenterer med at inddrage digitale læremidler i skolens hverdag og i undervisningen. Projektet undersøger, hvordan de involverede lærere og skolebibliotekarer reflekterer over blandt andet lærer-elev-roller, vidensformer, dannelse og arbejdsforhold – alle områder, hvor introduktionen af digitale medier antages at udfordre skolen.

Projektets hovedargument
Projektets hovedargument er, at de digitale medier er en katalysator for forandringer. De er ikke ”blot” læremidler, men fremkalder i folkeskolen langt mere vidtrækkende forandringer, som er forbundet med samfundets generelle omstilling fra industri- til videnssamfund.