If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Vidensdeling på human resource-området

Post date |

Projektets formål er at udvikle værktøjer og metoder til at sammenligne, hvilken effekt human ressource- aktiviteter har på virksomhedens evne til at tiltrække, skabe, udnytte og fastholde værdifuld viden – med særlig fokus på nøglemedarbejderne.

Vores portal: share2know
Share2know blev lanceret i efteråret 2005, som er et værktøj til virksomhedernes HR aktiviteter. 
Share2know er en portal, hvor virksomheder indtaster oplysninger om deres HR aktiviteter for derefter at kunne hente forskellige rapporter. Rapporterne indeholder analyser af de indtastede oplysninger (tekst, tabeller og grafik), hvor virksomhedens egne tal sammenholdes med gennemsnittet af andre virksomheder.

Projektets indhold
De fleste virksomheder bruger i en eller anden udstrækning benchmarking, måling og sammenligning 
af deres forretningsmæssige processer. Men metoderne bruges sjældent på processerne inden for human resources (HR).

Projektet skal forsøge at råde bod på dette ved:

  • At udvikle metoder til at måle og sammenligne vidensdeling og vidensoverførsel i virksomheder
  • At udvikle metoder til at måle og sammenligne HR-aktiviteter på tværs af virksomheder
  • At udvikle og implementere et browserbaseret system til at benchmarke HR-aktiviteter

Samarbejde om portalen
Netværk Danmarks medlemmer stiller deres tid til rådighed, når brugerfladerne skal afprøves, 
ligesom de forventes at fodre systemet ved at indrapportere relevante data.

ProjektperiodeProjektet startede i efteråret 2003 og forventes afsluttet i efteråret 2005.
Navn til portalenVinder af navnekonkurrence den interaktive HR-portal er fundet.
Vindernavnet blev: share2know der er indsendt af Thomas Gulløv.