If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Medieintegreret Læring

Post date |

Knowledge Lab deltager sammen med DEL Syd, DR og UNI-C og ni arbejdsmarkedsuddannelses­institutioner samt et antal små og mellemstore virksomheder i et projekt om “Medieintegreret Læring i Arbejdsmarkeds­uddannelserne”. Projektet gennemfører forsøgs- og udviklingsarbejde med medieintegreret læring, der grundlæggende er en ny måde at bygge undervisningen op på, herunder en ny måde at udvikle, lagre og anvende de materialer som undervisningen læner sig op ad.

Projektet medvirker til at udvikle arbejdsmarkedsuddannelsernes form og indhold. Det bidrager til at skolernes undervisere vil være i stand til at imødekomme stadigt mere fleksible læringsbehov på virksomhederne. Hensigten er at udvikle og teste kompetenceudviklingsforløb på virksomhederne med anvendelse af medieintegreret læring. På en bred vifte af brancheområder og virksomheder iværksættes udviklings- og forsøgsarbejde, der skal udnytte eksisterende teknologiske muligheder.

Knowledge Labs bidrager med udvikling af koncepter indenfor det forskningsmæssige felt og udvikling af strategier for videre undersøgelser. Blandt andet indgår Knowledge Lab i en arbejdsgruppe omkring e‑læringsstandarder (LOM/SCORM).

MålsætningMed udgangspunkt i erfaringer høstet fra Jysk Center for Videregående Uddannelser (JCVU) i et tidligere projekt udviklet på folkeskoleområdet (Undervisningsministeriets pulje til IT og Medier i Folkeskolen), er det vores målsætning at udvikle overordnede strategier for, på hvilke måder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne kan implementere IT og medier i langt højere grad end det er tilfældet i dag.

Projektets kerne er at ruste skolerne til selv at udvikle og anvende medieintegreret læring. Samtidig er det målet at gøre forsøg med og at tilpasse værktøjer, der gør det muligt for skolerne at implementere den nye strategi i praksis, specielt i forhold til undervisning målrettet virksomhedernes og ikke mindst de kortuddannedes behov.

Desuden vil projektdeltagerne fremstille konkrete, medieintegrerede undervisningsmoduler og undervisningsforløb. Disse vil blive afprøvet på et større antal kursister i målgruppen i forhold til den bredest mulige fag- og branchespredning, der for alle forsøg skal ende op i optimeret og hensigtsmæssig anvendelse af medieintegreret læring.

BaggrundDet danske samfund står i de kommende år overfor den store udfordring at skulle omstille sig fra industrisamfund til vidensamfund. Det efterlader den enkelte medarbejder, der ikke nødvendigvis besidder de nye kompetencer der efterspørges, i en kompetencekløft.

Der er ingen tvivl om, at de medarbejdergrupper der i høj grad kommer i klemme, dels er de ufaglærte og kortuddannede og dels de faglærte grupper, der ikke har tilegnet sig de nye kompetencer der efterspørges. Der er bred politisk enighed om, at mere uddannelse til netop disse grupper er nødvendigt, såvel for at sikre den enkeltes fremtid som for at sikre samfundet den nødvendige arbejdskraft med opdaterede kompetencer. Dermed sikres virksomhederne den nødvendige konkurrencekraft i en stadigt mere globaliseret økonomi.

Projektet bidrager til den nødvendige omstilling af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelsernes rolle. Det sker gennem fokus på uddannelsesinstitutionernes evne til at imødekomme såvel den enkeltes som virksomhedernes behov for mere og bedre uddannelse gennem metodeudvikling af skolernes praksis.

Projektet støttes af midler fra den Europæiske Socialfond. Det følges og evalueres gennem proces- og projektevaluering.

Alt produceret elektronisk undervisningsmateriale samt links til TV/video-produktioner lægges til fri afbenyttelse på UNI-C´s elektroniske mødested (EMU).

Projektets tidsramme
I december 2006 bliver projektets hovedresultater fremlagt på en konference.