If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Vidensdeling på sygehuse

Post date |

Indtil nu har vidensledelse været fokuseret på avancerede IT-systemer til at formidle viden. Det bliver klart for flere og flere, at det er nok så væsentligt at arbejde med at få de menneskelige aspekter – processerne til at fungere bedre. Managers’ Hotline har i mange år arbejdet med netop de konkrete udfordringer ved at lede vidensarbejdere og skabe udvikling og forandring i vidensorganisationer.

Enheden for Knowledge Management samarbejder med konsulentfirmaet Managers’ Hotline om et forsknings- og udviklingsarbejde, der involverer Århus Kommunehospital og Århus Amtssygehus. Indsatsen koncentreres om et projekt, hvor målet er at undersøge, hvordan det går med at udnytte værdifuld og kendt viden på tværs af organisationen.

At få store sygehuse til at fungere bedre er noget hele samfundet profiterer af. Det er også en stor udfordring for ledelserne på sygehusene, paradoksalt nok fordi de har så mange engagerede, dygtige og selvstændige medarbejdere. Sådan nogle kommer nemmere til at trække i mange forskellige retninger, og så kan man have brug for mere viden om, hvordan man leder og organiserer under de vilkår. Projektet er ved at blive delt op i en række mindre og overskuelige del-projekter med hver sine involverede forskere, og vi skal levere resultater allerede i år.

Projektet består af følgende fem delprojekter:

  • Implementering af politisk igangsatte forandringer gennem tværorganisatorisk projektarbejde Projektansvarlig: direktør Henrik Bendix og medstifter af Managers’ Hotline.

Organisering af kvalitetssikring i en vidensvirksomhed med særlig fokus på infektionshygiejne