If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Interaktivt tv

Post date |

Projektets formål har været at udvikle og teste interaktive, digitale indholdstjenester til tv via bredbåndsnettet i samarbejde med en række virksomheder.

Udvikling af indholdstjenester
Projektet omhandlede udvikling af nye indholdstjenester til interaktivt tv. Det var centralt for projektet at finde et testmiljø, hvor deltagerne kunne få erfaring med de muligheder, det nye, fiberoptiske bredbåndsnet rummer.
I første omgang gik udvalgte virksomheder og organisationer sammen om at satse på udvikling af indhold inden for tre områder:

  • Nyheder
  • Reklamer
  • E-læring

Det indhold projektet genererede skulle testes i et lokalt testområde, hvor beboerne havde adgang til en fiberoptisk bredbåndsforbindelse, der muliggjorde at store mængder data kunne transporteres ind og ud af huset. En sådan stærk forbindelse er den ideelle forudsætning for interaktive indholdstjenester, hvor brugerne selv bliver medredaktører af ydelserne.

Det første setup viste sig at være for komplekst, hvilket resulterede i en reduktion i antallet af aktører og fokus på en enkelt indholdstjeneste.

Projektets formål
Projektets primære formål var at give de deltagende virksomheder praktisk erfaring med dét, der bliver en del af fremtidens medievirkelighed det interaktive tv og bistå arbejdet med et parallelt forskningsforløb bl.a. omkring afdækning af brugerpræferencer og behov. 

Offentlige arrangementer
Vi har samlet materiale fra gå-hjem-mødet Interaktivt tv… vent venligst – resultater fra TV2/Nord Digital forsøget. Læs mere her.

Konference:Den 30. september 2004 holdt Knowledge Lab en konference om interaktivt tv.

Historien bag projektet
Projektet har været undervejs som et forprojekt, fra 1. februar til 1. juli 2004, startet af IT-Forum Fyn og KommitFyns netværk New Mediagruppen. New Mediagruppen består af repræsentanter fra medievirksomheder, reklamebureauer, it-virksomheder og offentlige institutioner, og det var denne gruppe, der i starten af 2004 igangsatte forprojektet under titlen Udvikling af digitalt indhold til nye medieformer. Forprojektet var finansieret af Fyns Amt og Odense Kommunes fælles erhvervsfremmetiltag Brobyggerprojektet og havde til formål at:

  1. indsamle og systematisere forskningen inden for digital indholdsproduktion
  2. afdække kompetencer hos de fynske virksomheder, der har med produktion af digitalt indhold at gøre
  3. afklare samarbejdsrelationerne med Aalborg Universitets BID-TV-projekt
  4. undersøge mulighederne for at etablere et Center for Mediekonvergens i regi af SDU
  5. udvikle et konkret projekt om test af interaktive tjenester til tv i et lokalt, fiberbaseret bredbåndsmiljø