If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Samarbejde

På Knowledge Lab har vi et bredt samarbejde med:

  • Små og mellemstore virksomheder på tværs af Danmark
  • Videns institutioner (universiteter, erhvervsskoler, gymnasier, folkeskoler mv.)
  • Offentlige institutioner (fx kommuner)
  • Videns – og innovationsnetværk
  • Filmværksteder og andre kreative miljøer i både ind- og udland
  • Derudover er Knowledge Lab en del af en række internationale netværk – blandt andet forskningsprojektet SIFTI i Norge og Europortfolio projektet, hvor der deltager en række europæiske lande

Se mere om vores nuværende projekter og samarbejdspartnere under projekter