If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Projekter

Vidensdeling på sygehuse

Indtil nu har vidensledelse været fokuseret på avancerede IT-systemer til at formidle viden. Det bliver klart for flere og flere, at det er nok så væsentligt at arbejde med at få de menneskelige aspekter – processerne til at fungere bedre. Managers’ Hotline har i mange år arbejdet med netop de konkrete udfordringer ved at lede … Læs mere

Vidensdeling i netværk

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan eksisterende viden omsættes i nye produkter i forbindelse med projektarbejde. Undersøgelsens resultater vil bl.a. danne grundlag for empiri i en Ph.D.-afhandling. Vidensdeling i netværk Det er hensigten at afdække KMDs aktuelle vidensdeling. Undersøgelserne fokuserer på: Hvilken indvirkning strukturen af dette netværk har på tilpasningen af de enkelte del- opgaver.

Læringsøer

Tankegangen omkring lærings-øer kendes fra gammel tid i bondesamfundet, hvor bønderne i en selskabelig, men også lærerig sammenhæng, gik på markvandring hos hinanden og både fortalte om, men jo egentlig også ’aflurede’, hinandens fiduser. Man ser også sådanne fællesskaber opstå spontant inden for særlige forskningsområder eller ekspertområder på tværs af landegrænser og/eller virksomheder – typisk … Læs mere

Interaktivt tv

Projektets formål har været at udvikle og teste interaktive, digitale indholdstjenester til tv via bredbåndsnettet i samarbejde med en række virksomheder. Udvikling af indholdstjenesterProjektet omhandlede udvikling af nye indholdstjenester til interaktivt tv. Det var centralt for projektet at finde et testmiljø, hvor deltagerne kunne få erfaring med de muligheder, det nye, fiberoptiske bredbåndsnet rummer.I første omgang gik … Læs mere

Digital portfolio

Udviklingen af digital portfolio er en del af et ph.d.-projekt i samarbejde med TietgenSkolen, Odense, samt et netværk af pædagog- og lærerseminarier i det syddanske område. Formålet med projektet er at udvikle en digital portfolio, der ikke blot dokumenterer læring, men som kan benyttes som et aktivt læringsværktøj, dvs. som digital kompetenceudvikling. Projektets indholdDen digitale … Læs mere

Digitale læremidler – udvikling eller afvikling af folkeskolen

Projektets formål har været at analysere, hvordan lærerne i folkeskolen forholder sig til skolens udvikling og opgaver – set gennem introduktionen af digitale læremidler i undervisningen. Skolens forvandling Projektets resultater er formidleret i en digitale antologi. Den digitale antologi sætter nye og spændende vinkler på skolens forvandling i en ny og anderledes formidlingsform. Gå på opdagelse … Læs mere

Vidensdeling på human resource-området

Projektets formål er at udvikle værktøjer og metoder til at sammenligne, hvilken effekt human ressource- aktiviteter har på virksomhedens evne til at tiltrække, skabe, udnytte og fastholde værdifuld viden – med særlig fokus på nøglemedarbejderne. Vores portal: share2knowShare2know blev lanceret i efteråret 2005, som er et værktøj til virksomhedernes HR aktiviteter. Share2know er en portal, hvor virksomheder indtaster … Læs mere

Medieintegreret Læring

Knowledge Lab deltager sammen med DEL Syd, DR og UNI-C og ni arbejdsmarkedsuddannelses­institutioner samt et antal små og mellemstore virksomheder i et projekt om “Medieintegreret Læring i Arbejdsmarkeds­uddannelserne”. Projektet gennemfører forsøgs- og udviklingsarbejde med medieintegreret læring, der grundlæggende er en ny måde at bygge undervisningen op på, herunder en ny måde at udvikle, lagre og … Læs mere

Vidensledelse baseret på Pervasive Communication

Projektet er et netværkssamarbejde, som belyser hvordan de såkaldte gennemtrængende og allestedsnærværende teknologier kan anvendes. Knowledge Lab bidrager med viden om, hvordan disse teknologier kan forbedre organisationers lære- og vidensprocesser. Formålet med projektet er at afklare, hvordan det er muligt i en organisatorisk kontekst at drage fordel af ”pervasive” teknologier. I samarbejde med private aktører … Læs mere

Realkompetence

Udviklingsarbejde om dokumentation af realkompetence inden for folkeoplysning og frivillige aktiviteter Baggrund Kompetence hører vores moderne tid til. Vi skal være gode til fortsat at udvikle vores kompetencer, hvis vi skal kunne gøre os gældende i et videnssamfund. Især i arbejdslivet er læring blevet en ”succesteknologi”, som i samspil med kompetencebegrebet er blevet svaret på videnssamfundets udfordringer. … Læs mere