If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Digitale læremidler

Post date |

Projektet som udarbejdes i samarbejde med udvalgte projektskoler og ITMF ser på, hvilke lærings- og vidensopfattelser, der er i spil i skolen i dag, og hvordan disse spiller sammen med inddragelsen af digitale læremidler i undervisning og skoleliv, samt, på længere sigt, den mulige udvikling af skolens læringsrum.

Digitale læremidler
Projektets emne er digitale læremidler i folkeskolen. Integration af digitale læremidler giver mulighed for at ændre præmisserne for undervisning og læring i folkeskolen. Projektet vil udvikle en forståelsesramme, der kan beskrive disse ændringer og give mulighed for at vurdere digitale læremidler som undervisningsredskaber. Endelig vil projektet undersøge, hvordan digitale læremidler kan muliggøre nye lærings- og vidensformer i folkeskolen. 
Ph.D.-projektet har som empirisk grundlag et forskningsprojekt under forskningspuljen It og Medier i Folkeskolen (ITMF), som Knowledge Lab er forskningsansvarlig for. ITMF-projektet har som titel Digitale læremidler i netværk. Her følges forskellige faser i arbejdet med digitale læremidler, som både omfatter en produktionsfase, lærernes arbejde med at omforme digitale læremidler til undervisningens og elevernes udbytte både fagligt og læringsmæssigt ved brug af digitale læremidler.

Projektperiode
Indsamlingen af empiri startede 1. august 2003 og ph.d-projektet forventes afsluttet juni 2006.

Samarbejdspartnere
Projektet udarbejdes i samarbejde med følgende:
Køge kommune, Stenløse kommune, Frederiksborg kommune, Slangerup kommune, 
Odense kommune, Kolding kommune, Fredericia kommune og Horsens kommune.