If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Digital kompetenceudvikling

Post date |

Formålet med projektet er i samarbejde med seminarierne og CVU’erne, at udvikle digitale kompetencer til mellemlange uddannelser. Projektet udvikler pædagogiske, didaktiske, organisatoriske og tekniske løsninger, der er brugbare i forhold til uddannelserne.

Indholdsmæssigt spænder projektet bredt. Der arbejdes med:

  • Taktile læreprocesser i forbindelse med netundervisning
  • Portfoliometoder i pædagoguddannelsen og læreruddannelsen på forskellige måder og med forskellige teknologier
  • Udvikling af den daglige brug af konferencesystemer i forbindelse med nærundervisning
  • Konferencesystemer til vejledningen i praktikken

Fælles for de fire områder er, at de enten udvikler nye e-læringssystemer eller arbejder i allerede eksisterende, hvor omdrejningspunktet bliver samspillet mellem teknologisk og didaktisk udvikling.

Samarbejdspartnere 

Seminarier og CVU’ere på fyn og i sønderjylland.