If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Business Intelligence værktøj

Post date |

Knowledge Lab er i samarbejde med erhvervspartnere fra gartneribranchen og en række smedevirksomheder i fuld gang med at udvikle et IT-værktøj ud fra et budgetsystem. Systemet kan bruges til simulering, konsekvensanalyser og erfaringsopsamlinger og er bl.a. i stand til at beregne konsekvenserne af prisændringer eller produktivitetsforbedringer, og derfor er IT-værktøjet ideelt til beslutningsstøtte i virksomheden.

Vil du drive forretning eller administrere?
Målet for Business Intelligence projektet er at udvikle et ekspertsystem, som kan hjælpe den almindelige leder i en virksomhed til at udarbejde kvalificerede budgetter og senere bruge budgetterne til at opdage faresignaler og muligheder i virk­som­heden.

Systemet skal lægge sig oven på og kobles til det eksisterende regnskabssystem, fx C5, og det skal være så automatiseret, at det ikke forudsætter ekstraordinære kompetencer indenfor hverken budgetlægning, regnskabsaflæggelse eller IT, og informationerne skal præsenteres på en sådan måde, så brugeren ikke kan overse eller misforstå beskederne.

Vi vil således skabe et intelligent IT-system – et såkaldt Business Intelligence-system – der bidrager til værdiskabelse hos brugeren ved at aktivere værdien af de mange informationer, som løbende samles ind i virksomhedens forskellige IT-systemer.

Business Intelligence er måden, hvorpå en virksomhed kan opnå langt bedre udnyttelse af de data, som virksomheden allerede besidder og registerer.

Et skræddersyet IT-værktøj til beslutningsstøtte

De enkelte delkomponenter i systemet indeholder både generelt anvendelig funktionalitet og specifikke teknikker. F.eks. ønsker vi at bibringe værktøjet generelle egenskaber, så værktøjet kan integrere data fra eksterne systemer og udnytte kunstig intelligens.
Specifikt ønsker vi at implementere forskellige, automatiserede økonomiske og statistiske analyseteknikker i værktøjet.

Projektet startede 1. maj 2003, og forventes afsluttet ultimo 2006.

Samarbejdspartnere
Projektet involverer virksomheder og brancheforeninger. 
Knowledge Lab står som projektleder og varetager samtidig den forskning, der ligger inden for området. 

Mere viden om BI-projektet
Læs mere om projektet i Knowledge Labs magasin OnEdge nr. 3, som er et temanummer om Business Intelligence.

Kravspecifikation
Kravspecifikation giver dels et overblik over projektets mange tråde, og definerer dels rammerne for det videre arbejde.