If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Inter Organisational Cooperation and Idea Generation

Post date |

Erhvervsforsker Anette Broløs har netop afsluttet sit projekt om samarbejde og innovation mellem mindre danske pengeinstitutter.

Projektet opstiller en teoretisk ramme for idéskabelse i samarbejde mellem virksomheder baseret på kompetence, forskellighed og samarbejdsrelationer.

Projektet peger på, at idéskabelse i sig selv kan være et resultat af samarbejde, og at samarbejde med konkurrenter paradoksalt nok kan være en fordel.

Projektet er gennemført som aktionsforskning i tæt samarbejde med Fionia Bank og bankens datacenter SDC Udvikling om udvikling af it. Projektet bygger på indsamlet empiri gennem to et halvt år, der involverer 75 pengeinstitutter og deres fælles data center. Undersøgelsen fokuserer på horisontalt samarbejde mellem konkurrenter og vertikalt samarbejde mellem leverandør og kunder. 

Med udgangspunkt i empirien belyser projektet, hvordan man kan udnytte kreative processer, så de fører til ideer, der på sigt kan skabe innovation.

Selvom projektet tager udgangspunkt i finanssektoren er resultaterne relevante for alle virksomheder, der er afhængige af innovation og udnyttelse af viden for at skabe vækst i den stigende globalisering.

Det kan betale sig at samarbejde om innovation med konkurrenterne

Projektet viser blandt andet, at samarbejde med konkurrenter kan give et bedre overblik over kundernes behov, og hvad det kræver af virksomhedens produkter, løsninger og processer at matche dem.

Projektet peger samtidig på, at samarbejde også kan gøre virksomhederne skarpere til at stille krav over for samarbejdspartnere og leverandører som fx eksterne konsulenter, revisorer og advokater ved fx at diskutere rådgivning generelt.

Projektets indhold
Markedsudviklingen tvinger i dag mindre penge-institutter til at indgå i strategiske alliancer for at overleve. IT-infrastruktur og IT-ydelser på produkter, fx standardiserede realkreditlån og investeringsforeningernes komplekse produkter, er i stort omfang allerede outsourcet. Konkurrencen i sektoren er derfor koncentreret om kundebetjening og distributionsnet. Her ses også en tendens til udvikling af samarbejder på tværs af virksomheder.

Partnerskaber spiller en større rolle
Et stigende IT-indhold i kundeløsninger og kundekommunikation medfører, at kravene til kompetence ofte overstiger, hvad mindre virksomheder kan præstere på egen hånd. Håndtering af udviklingspartnerskaber spiller derfor en større rolle fremover.
Således er der også et stigende behov for modeller og redskaber, der kan hjælpe virksomheder i forbindelse med indgåelse, udvikling og evaluering af partnerskaber.

Projektets tidsramme
1. januar 2004 til 31. december 2006.