If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Born Global

Post date |

Projektet startede i 2005 som et samarbejde mellem to forskere fra Institut for Marketing og Management på Syddansk Universitet i Odense, 14 virksomheder fra både Fyn og Jylland samt erhvervsrådene i Odense, Kolding og Esbjerg. 

Born Global har i to år involveret en række nystartede lokale virksomheder, der fra dag ét har haft mulighed for at bevæge sig ud på det globale marked. 

Krav til de involverede virksomheder
De 14 virksomheder, som deltog, blev valgt ud fra, at de skulle være nystartede og have et internationalt potentiale – dvs. enten være i gang med en internationalisering eller have et ønske om det. 
Projektarbejdet har været delt op således, at erhvervsrådene har taget sig af konsulentopgaver i forhold til virksomhederne f.eks. udvikling af strategi, plan for internationalisering osv. Forskerne har taget sig af at interviewe og beskrive alle virksomheder og arrangere en række temamøder. På det afsluttende temamøde sidste år blev resultaterne diskuteret ud fra virksomhedernes synsvinkel. Langt de fleste virksomheder var meget positive over for projektet og så det som efteruddannelse af dem selv som ledere.

De 14 deltagende virksomheder udviklede sig meget
Hvis man skal betragte Born Global projektet fra et forskerperspektiv, så er der ingen tvivl om, at langt de fleste af de 14 virksomheder har flyttet sig meget i de 2 år projektet varede. Dette er selvfølgelig ikke alene projektets skyld, men der kan alligevel generaliseres noget ud fra erfaringerne:

  • Alle virksomheder – uanset størrelse, branche, tidligere erfaringer, ambitioner osv. – er berørt af globaliseringen. Selvom man er et lille trykkeri med nogle gode lokale kunder, kan dagligdagen pludselig ændre sig, hvis en af kunderne beslutter sig for at købe internationalt i stedet for lokalt.
  • Det er meget svært for virksomhederne at gennemskue, hvad der sker i den værdikæde, de er placeret i. Man er måske underleverandør til en dansk underleverandør til Volvo eller en anden af de store bilfabrikker. Volvo beslutter sig for at indskrænke antallet af underleverandører – ud ryger den danske leverandør – og ud ryger dennes underleverandør. Dette kan være utroligt svært at overskue for store virksomheder og endnu sværere for en lille virksomhed.
  • Markedsforholdene er meget komplekse og svære at gennemskue, og denne kompleksitet stiger kraftigt, hvis man begynder at eksportere. De mindre virksomheder savner en række værktøjer til at arbejde både strategisk og praktisk med kompleksitet, hvilket er stærkt nødvendigt, hvis ikke ejeren/lederen skal arbejde sig selv ihjel.
  • Mange af virksomhederne har været inde i en stærk vækstfase i de to år projektet har kørt, og det har f.eks. ikke været usædvanligt med en fordobling af medarbejderantallet. Dette rejser også en række problemer for lederen f.eks. i forhold til uddelering af arbejde og ansvar. 


Projektet fortsætter med gamle og nye virksomheder
Projektet har været en stor succes for såvel de deltagende virksomheder som forskerne, der har haft mulighed for at følge de involverede virksomheder tæt over lang tid. Der er derfor blevet søgt om midler fra Den Fynske Fond for Erhvervsøkonomisk Forskning til en fortsættelse af projektet, og der er netop blevet bevilget kr. 350.000.

De fleste virksomheder fra den oprindelige Born Global gruppe vil gerne fortsætte projektsamarbejdet. Derudover skal der etableres en ny gruppe med base i svendborgområdet og muligvis også en i odenseområdet. Arbejdsformen bliver nogenlunde den samme som i det oprindelige projekt, dvs. grundig analyse af virksomhederne, efterfulgt af en præsentation og et opstartsmøde. Derefter vil der løbende blive afholdt en række temamøder – enten inden for de forskellige grupperinger af virksomheder eller alle virksomhederne samlet.

Målet er at kunne hjælpe en række virksomheder med at udvikle sig fra at være forholdsvis små, lokalt orienterede organisationer til at vokse sig til større, internationalt orienterede firmaer. Derudover skal virksomhederne udstyres med en række værktøjer – bl.a. baseret på informations- og kommunikationsteknologi, således at de er rustet til at klare sig i den internationale konkurrence.