If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

GBIS – Grower Business Intelligence System

Post date |

Knowledge Lab er i samarbejde med en række erhvervspartnere fra gartneribranchen i fuld gang med at udvikle et intelligent IT-system.

Hvad er GBIS?
Det er især små og mellemstore gartnerier, der kan drage nytte af GBIS – Grower Business Intelligence System. It-værktøjet skal bruges til at udarbejde bedre budgetter og bruge disse budgetter til at opdage faresignaler og muligheder på det enkelte gartneri.

Nytteværdien af GBIS
GBIS er et system som kan integrere data fra forskellige it-systemer i et såkaldt datawarehouse, på denne vis skaber systemet værdi hos brugeren ved at nyttiggøre de mange informationer, som løbende indsamles i gartneriets forskellige it-systemer.

Blandt kravene til systemet er:

  • At det kan ”lægge sig oven på” og kobles til virksomhedens eksisterende it-systemer.
  • At det er så automatiseret, at det ikke kræver ekstraordinære kompetencer inden for hverken budgetlægning, regnskabsaflæggelse eller it.
  • At informationerne præsenteres på en sådan måde, at brugeren ikke kan overse eller misforstå systemets beskeder.

Datafangst og datastrukturering i gartnerierhvervet
Knowledge Lab modtog i starten af efteråret 2004 en bevilling på 250.000 kr. af IT-korridoren til at udvide gartneri-delen af Business Intelligence projektet. Dette forprojekt strakte sig over tre måneder, som nu er endt med en slutrapport. Rapporten er nu sendt til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i håb om at de bevilger midler til et hovedprojekt om datafangst og datastrukturering i gartnerierhvervet.

Hvad sker der i projektet netop nu?
Vi er i gang med at teste og opdatere systemet for tekniske fejl og mangler, og arbejder derudover på et modul til kommunikation mellem brugerens pc og en central server. Herudover arbejder vi på en funktionalitet, der tilbyder fleksible periodevisninger.

SamarbejdspartnereProjektet involverer gartnerier og relaterede virksomheder. Nogle deltager i konstruktionen af værktøjet, andre leverer krav til og evaluerer de prototyper der evaluseres undervejs.
Knowledge Lab står som projektleder og varetager samtidig den forskning, der ligger inden for området.