If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Maritimt potentiale

Post date |

Maritimt potentiale

For det sydfynske område eksisterer et erhvervsmæssigt innovations- og udviklingspotentiale, med ”det maritime” som omdrejningspunkt.

I et udviklingssamarbejde mellem KnowledgeLab, SIMAC, Svendborg Kommune, Greennovation og Institut for Maritim Forskning og Innovation arbejdes der med at afdække og fremme dette potentiale.

Målet er – relateret til ”det maritime” – at initiere og understøtte tiltag som i lokalområdet vil fremme en samlet positiv udvikling af økonomi, erhverv, uddannelse og kultur.

Dette initiativ er således tværgående i forhold til enkelt-interesser, og der er fokus på de effekter der kan opnås ved at koble kræfter og kompetencer på tværs af traditionelle satsninger.

I projektet arbejdes der ud fra en række scenarier:

• Digitale medier og oplevelsesøkonomi
• Havnen som oplevelse
• Øhavet som oplevelse
• Mødet mellem land og hav, medieret af havnen som digital kunstnerisk oplevelse
• Simuleringer
• Bæredygtighed
• Historiske dimensioner