If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Organisatorisk læring HRD og IKT

Post date |

Indhold

Knowledge Lab har defineret et særligt udviklings- og forskningsområde i forhold til samspillet mellem organisatorisk læring, HRD og IKT. Udgangspunktet er de resultater, som Knowledge Lab allerede nu har nået mht. udvikling af HRD systemer både i forbindelse med HR-projektet og i forbindelse med hhv. en række forskellige e-portfolioprojekter og involveringen i konceptudvikling og design af forskellige værktøjer til kompetenceafklaring i forbindelse med de nationale initiativer i forhold til realkompetencevurdering.

Sigtet er en videreudviklingen af digitale platforme, hvor der etableres et dynamisk samspil mellem den organisatoriske læring i virksomheden og den planlagte udvikling af de menneskelige ressourcer.

Kompetencestyring

Der er etableret et forsknings og udviklingssamarbejde med MOCH A/S, hvor sigtet er at udvikle og videreudvikle kompetenceafklaring og kompetenceudvikling, kompetencestyring og kompetenceafklaringssystemer inden for HR.

Kompetencespil

Videre er der etableret et forsknings- og udviklingssamarbejde med Team Online A/S mhp. at videreudvikle kompetenceplanlægning og kompetenceafklaring i forbindelse med medarbejder- og institutionsudvikling.

I udviklingsprojektet med Team Online A/S er der lagt særlig vægt på udviklingen af spilteknologier til kompetenceafklaring. Kompetencespillet skal således ses som et middel til en bevidsthedsskabende og iterativ proces, der kan bringe viden fra tavs til eksplicit. Ved at tage udgangspunkt i den enkelte medarbejder og ved at sætte fokus på medarbejdernes egne kompetencer og synliggøre disse over for den enkelte og over for fællesskabet, vil nye muligheder uvilkårligt opstå.

Kompetencespillet vil potentielt blive en katalysator for innovativ tænkning med udgangspunkt i individet; medarbejderen – den vigtigste ressource for organisationen. Ved at deltage i kompetencespillet udvikles praksis på nye måder.

Et kompetencespil skal:

  • Dokumentere både kerne- og mere perifere kompetencer, falglige såvel som sociale.
  • Stille spørgsmål, som får medarbejderne til at give svar, de ikke vidste, de havde.
  • Udtænke nye kompetencekombinationer og synliggøre nye muligheder lokalt såvel som globalt i organisationen. 

Spillets form overskrider den traditionelle kompetenceanalyse eller afdækning, hvor fx analyser af gabet mellem de ønskede og de eksisterende kompetencer bruges i forhold til medarbejderÅrsrapport 2007 – 19 udvikling, efteruddannelse eller rekruttering. Men disse tilgange har ofte svært ved at afdække netop de særlige kompetencer, som udspilles i en praksis i samspillet mellem mennesker.

Spillet vil bruge en digital multiplayer arkitektur. Det skal kunne re-konfigureres i forhold til den specifikke organisatoriske kontekst, som det indgår i. Det betyder at der på basis af en re-konfigureret AI-kerne udvikles åbne script-moduler, hvor deltagerne pba. designskabeloner kan generere spilkontekst og spilagenter.

Produkt

Prototyper til operationelle applilkationer, forskningsrapporter.

Netværk

Knowledge Lab er tovholder for interessenetværket Social IT med deltagelse af offentlige myndigheder, sociale institutioner og virksomheder inden for feltet.