If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Visuel Vækst

Post date |

Visuel vækst er et innovationsnetværk, der er i ansøgningsfasen. 

I Visuel Vækst opstår der spændende, kreative og værdiskabende løsninger og produkter når den virksomhedsgruppe vi kalder den kreative digitale industri, som dækker over alt fra animatorer til programmører og lyddesignere, laver projekter med andre virksomheder eller det offentlige.

Med erfaringer og gode resultater fra innovationsnetværket The Animation Hub er vi gået sammen med en række nye partnere, og med hjælp fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, er vi i fuld gang med at etablere et nyt fora, hvor vi med afsæt i den nyeste forskning og viden kan møde og løse de udfordringer mange virksomheder står med.

På baggrund af en række forundersøgelser, som netværket har foretaget i 2013 blandt de kreative producenter, forretningsudviklerne og hos virksom­hederne, har vi konstateret, at der er behov for ny viden og nye praksisformer i alle led i værdikæden, hvis animation, visualisering og gamification for alvor skal komme virksomhederne til gode og yderligere få en stor effekt, når de anvendes i forbindelse med sociale medieteknologier. Samtidig er der behov for at kigge på, hvordan de kreative producenter får en bæredygtig økonomi på markedsvilkår i denne type produktioner.

Hos Visuel Vækst er der tale om en viden om animation, visualisering og gamifi­cation, sociale teknologier, forretningsudvikling, kommunikation og formid­ling, som potentielt kan give værdi alle steder indenfor f.eks. markedsføring, forretningsudvikling, innovationsprocesser, vidensdeling og samarbejde. Og der hvor det kombineres med de allestedsnærværende sociale medietekno­logier, vil det være særlig effektfuldt. 

Netværket ser det ikke som sin opgave at udvikle og levere nye teknologier og software til sine interessenter, men først og fremmest at levere en viden som gør anvendelse af de allerede udviklede teknologier værdifulde for virksom­hederne.

De kreative discipliner animation, visualisering og gamifi­cation har en solid evidensbaseret styrke i forbindelse med formidling, involvering og motivering af brugerne, mens de sociale medier og teknologier rummer muligheden for at understøtte helt nye typer processer i virksomhederne, der involverer flervejs kommunikation.

Projektet løber fra juni 2012 til juni 2014. 

Knowledge Labs rolle er med-udvikling af ansøgning i form af behovsafdækkelse og medie- og kommunikationsstrategier. I det videre forløb vil Knowledge Lab indgå i faglige udviklingsprojekter under Visuel Vækst.