If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

InfinIT

Post date |

Knowledge Lab ved Syddansk Universitet er med i Infinit netværket!

InfinIT er Danmarks eneste landsdækkende innovationsnetværk for it, der bevæger sig i midterfeltet mellem forskere og virksomheder. InfinITs fornemmeste opgaver er at skabe synergier ved at føre de to parter tættere sammen om innovative it-projekter. Formålet hermed er, at virksomhederne får adgang til den nyeste viden om it og hjælp til at anvende den, mens forskerne får mulighed for at prøve viden af i praksis og få input til nye forskningsområder. Lige nu er Knowledge Lab en del af tre mini-projekter under Infinit

Udover at Knowledge Lab indgår i mini-projekter under Infinit, afholdes også forskellige gå-hjem-møder og konferencer med fokus på IT, læring og forskning. 

1) I 2013-14 gennemføres et mini-projekt i samarbejde med Team-Online og Kl7.

I mini-projektet med IT-firmaet TeamOnline og rådgivningsfirmaet Kl7 afprøves Jawbone på borgere på tre forskellige bosteder i Danmark. Især via Jawbones søvntracking og humørobservationer kan vi indsamle interessante data, der på længere sigt kan få indflydelse på borgerne, deres handlingsplaner og deres velbefindende. 

De tre bosteder er: Guldregnen i Middelfart, Dusines Hus i Horsens og Socialt Rehabiliterings Center i Bramming. 

Formålet med mini-projektet er at undersøge om brug af hårde data i tre typer af cases, kan give et mere valideret billede af den adfærd, som disse cases udpeger. Og om brug af fx Jawbone armbåndet kan medvirke til at have en gavnlig og motiverende effekt på beboere med forskellige sygdomme, der bor på bosteder i Danmark.

Velfærds- og sundhedsteknologi har både Team Online og Kl7s opmærksomhed og interesse. Knowledge Labs rolle er at rådgive samt at lave følgeforskning på, hvordan afprøvningen virker og med hvilke resultater til følge. Disse beskrives i en rapport til parterne samt offentliggøres ved en konference på Syddansk Universitet. 

2) I 2013 – 2014 genneføres mini-projektetet Hashtrack med virksomhederne Vestnet og Komma

Dette projekt fokuserer på udvikling og testning af e-treatment i form af to applikationer (som i sidste ende skal ligge i App Store og Google Play), der har til formål at skabe bedre trivsel for unge hashmisbrugere i Danmark. Casen, der afprøves, involverer unge med et problematisk forbrug af hash i Helsingør Kommune. 

Virksomheden Vestnet står for udvikling af to apps: 1) Èn til brug i samtalerne mellem brugerne og behandlerne , der digitalt implementerer metoderne OSR (Outcome Rating Scale) og SRS (Session Rating Scale), som allerede anvendes i print. 2) Og en app der skal anvendes af brugerne til at monitorere deres daglige trivsel og dens sammenhæng med deres misbrug. Det drejer sig i første omgang om ca. 150 unge brugere og 5 behandlere i Helsingør Kommune. Efter testning – hvis positivt resultat – vil app 2 blive gjort gratis tilgængeligt for alle brugere. I første omgang i Helsingør Kommune. 

Virksomheden Vestnet vil i sidste ende gerne forbedre, udbrede og skabe vækst via videreudvikling af e-treatment som her afprøvet. Fremadrettet vil Vestnet gerne levere den service, der er forbundet med, at flere misbrugscentre end Hesingung kobler sig på brugen af disse apps. 

Dette er første trin i en længere strategi, hvor der opbygges en vidensbase, som Helsingung og Vestnet fremadrettet også ønsker at implementere ift. andre rusmidler. 

Virksomheden Komma laver grafisk design inden for både animation, grafiske interfaces og trykt design. For projektet, Hashtrack,laver Komma det grafiske interface til applikationerne. 

Knowledge Lab, UC Syddanmark og Center for Rusmiddelforskning har som formål at medvirke i procesudvikling og testning/evaluering af de to apps og validere og videreformidle denne viden. Endvidere vil vi styrke metodeerfaringerne med blanding af kvalitative og kvantitative metoder (bløde og hårde data)

Projektet er støttet af Infinit og løber fra marts 2013 til marts 2014

3) Mini-projekt: Medmonitorering – mapping af hårde data interessenter – sammen med Kl7 og Team Online

Dette mini-projekt fokuserer på at undersøge og kortlægge virksomheder og institutioners brug af ‘big data’ og ‘small data’. Teknologiske sensorer der kan måle og give respons på lys, lyd, varme, bevægelse, placering mv. bliver i højere grad implementeret i hverdagsting, som vi mennesker omgiver os med. Muligheden for selvmonitorering via disse teknologier, gør det muligt at analysere sine data og opnå nye indsigter om sig selv. Internettet giver et yderligere niveau til monitoreringsteknologierne, da det her bliver muligt at dele, sammenligne og analysere større mængder brugerdata. Sammenholdt med de dataspor der bliver sat på de sociale medier og offentlige institutioners digitale systemer, har der aldrig før været så store mængder af data som nu. Spørgesmålet er blot, hvem der kan/skal bruge denne data, og hvordan det kan bruges. Medmonitorering, hvor både brugere, borgere og ansatte i samfundet, virksomheder og institutioner kan opnå nye fælles indsigter, er dette projekts mål at få belyst og diskuteret. 

Med perspektivet at data er et grundstof, der kan udvindes og anvendes som en ressource for institutioner og virksomheder, er formålet med dette mini-projekt, at skabe et netværk for aktører og interessenter, der beskæftiger sig med strategisk brug af data i forskning, velfærd og institutioner inden for offentlig forvaltning.

Team Online A/S er en virksomhed, der som en innovativ teknologileverandør til den offentlige og private social- og sundhedssektor, benytter sig af nye teknologiske former for teknologiske dataindsamlingsmetoder. Team Online A/S har derfor til formål at bidrage med konkrete indsigter fra deres brug af hårde data fra det velfærdsteknologiske felt.

KL7 beskæftiger sig med adfærdsdesign med fokus på analyse og forståelse af data. Med stor viden inden for adfærdspsykologien og de teknologiske dataindsamlingsmuligheder, er KL7 en virksomhed der har til formål at medvirke til at skabe overblik og indsigt i hvordan man kan analysere og forstå kompleksiteten i hård data på tværs af interessenterne.

Knowledge Lab har til formål at kortlægge interessenter der beskæftiger sig med hårde data og involvere interessenterne i en række udviklingsmøder, workshops og en konference. Derigennem er formålet, at få skabt en relevant diskussion 

Miniprojektet løber fra 1. januar – 15. maj 2014 og er finansieret af innovationsnetværket Infinit.