If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

i-Space

Post date |

Kombinationen af it-systemer, sensorteknologier og træningsredskaber åbner for en helt ny generation af intelligente trænings- og læringsmiljøer, som kan bruges i forbindelse med genoptræning og træning med handicappede og udviklingshæmmede. Det er systemer, som på en gang kan motivere borgerne under træningsforløbet, og øge kvaliteten og effekten af indsatsen.

Interaktivt træningssystem

I i-Space-projektet udvikles et træningssystem, som ved hjælp af indlejret software og indbyggede sensorteknologier kan registrere, opsamle og sammenligne træningsresultater. Både i forhold til borgernes fysiske og kropslige udvikling og i forhold individuelle træningsforløb, som tager hensyn til den enkeltes behov, styrker og begrænsninger.  Herved får behandlerne mulighed for at følge, om der er fremgang i behandlingen, eller om der er behov for korrektioner i forhold til en mere effektiv og individuel træning. Samtidig kan systemet digitalisere den almindelige skriftlige dokumentation for behandlingsforløb og skabe en stærkere brugerinddragelse i dokumentationsprocessen.

Træning af udviklingshæmmede

Systemet er i første omgang tænkt til træning med udviklingshæmmede. Der lægges vægt på, at systemet er mobilt og let at flytte, og at det er brugervenligt og nemt at tilpasse træning af forskellige borgere og brugergrupper. I første omgang udvikles en demonstrator, som testes i forskellige brugssituationer. Hertil kommer softwareudvikling, som kobler data fra sensorer med andre typer borgerdata, der er indsamlet i socialfaglige it-systemer. Pilotafprøvningerne danner baggrund for udvikling af et koncept for anvendelse af systemet samt uddannelsesforløb, som sætter brugerne i stand til at anvende systemet. Projektgruppen vil undervejs i projektet vurdere og udvikle forskellige forretningsmodeller for kommercialiseringsmuligheder af såvel system, koncept og uddannelser.