If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Games for Health

Post date |

Games for Health er et projekt, som har til hensigt at undersøge, hvorvidt computerspilsteknologi og e-læringsteknikker kan anvendes, som led i behandlingen af PTSD hos hjemvendte soldater. Der er fokus på screening, diagnosticering og behandling, som i løbet af projektet bliver adresseret via konkrete spil-prototyper.

Projektet er et omfattende tværfagligt samarbejde mellem private virksomheder, behandlere af PTSD og institutioner ved universitetet såvel som Forsvaret.

Denne grad af tværfaglighed, hvor projektet skabes på tværs af den private, uddannelses, sundheds og den militære sektor er samtidig en ny måde at forsøge at skabe innovation via videns- og ressourcedeling på tværs af disse felter.

I dette projekt har Knowledge Lab ansvar for brugerinddragelse og læringsdesign.