If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

bonita

Post date |

Projektet

BONITA – ’Baltic Organisation and Network of Innovation Transfer Associations’ sigte er at skabe større værdiforøgelse via bedre samarbejde mellem små- og mellemstore virksomheder og videnmiljøer. Det gøres ved at udvikle nye modeller for teknologi transfer. I Knowledge Lab er der især arbejdet med Triple T-modellen: Transfer, Translation og Transformation.

Partnerskabet

Partnerskabet ledes af Universitetet i Bremen og udgøres derudover af udviklingsaktører, universiteter og teknologi/forskningsparker fra  Tyskland, Litauen, Letland, Rusland, Finland, Sverige, Polen og altså Danmark.  

Aktiviteter

Blandt projektets mange aktiviteter kan nævnes: Identificering af modeller for videngenerering mellem offentlige og private aktører, udvikling af laboratorier for fælles videnudvikling , udveksling af erfaringer og ansatte for at skabe mere samarbejde mellem, private aktører, offentlige aktører og regionale beslutningstagere og etablering af et BONITA-netværk; der skal forsøge at videreføre projektresultaterne.

BONITA-LAB

Et særligt element i BONITA-Projektet er udvikling af Showrooms, hvor samarbejdet mellem forskellige aktører kan styrkes. På Knowledge Lab har vi etableret BONITA-Lab, hvor der kan deles og udvikles viden i samarbejde mellem videnskab, brugere og fx erhvervsvirksomheder.

Projektet er delfinansieret af Interreg midler