If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Fynske Filmfortællinger

Post date |

Partnere

Kulturregion Fyn, Knowledge Lab (SDU), Odense Filmværksted og Det Danske Filminstitut. Desuden er dele af følgeforskningen støttet af Nordisk Film Fonden. 

Projektets indhold

I projektet Fynske Filmfortællinger følger vi fra Knowledge Lab en række filmtalenter, mens de laver film med det formål at undersøge deres talentudviklingsproces. Vi udforsker blandt andet, hvad der udgør et godt og velfungerende talentudviklingsmiljø med fokus på kreativitet, filmskabelse, motivation, feedback mv.

Projektet startede i 2012. På websitet kan kulturelle formidlere og fynske borgere bidrage med fortællinger fra Fyn De første 77 fortællinger, der er blevet indsamlet skal bruges som afsæt for fire filmproduktioner, der skabes af filmtalenterne. Vi indsamler fortsat fortællinger på websitet, som bruges i andre kulturelle sammenhænge. 

Lige nu er fire filmhold i gang med at producere deres kortfilm, og de har hver især fået 100.000 kr. i produktionsstøtte. Disse fire grupper har vi, på baggrund af en baselineundersøgelse (lavet i samarbejde med forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik) opdelt i hhv. to interventionsgrupper og to kontrolgrupper. Herefter gennemfører de to forskellige typer talentudvikling, der anskues komparativt, og hvor to grupper bl.a. sendes på træningsophold med udtalt stilladsering. Stilladserings-niveauerne indbefatter bl.a. typer af træning (herunder feedback, kost og motion) inspireret af sportstalentudvikling, hvor især Kristoffer Henriksens Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse (2011) danner grundlag. Metoderne skulle gerne støtte talenternes udvikling mod kreative processer og film på måder, hvor stressreducering spiller positivt ind. Samtidig løftes filmproduktionerne op på et mere professionelt niveau, end det filmværkstederne i Danmark hidtil har præsteret.

Fra forskningens side vil vi gerne genere viden om, hvordan man bedst talentudvikler (filmfolk). Vi afprøver, foruden læringsteorier, også modeller fra sportens verden, fordi de i årevis har været førende og skabt resultater via talentudvikling af danske sportseliteudøvere. Der er fx blevet forsket i, hvad der udgør et godt talentudviklingsmiljø, og det er blandt andet erfaringer herfra, vi medtænker i dette forskningsprojekt.

Effekter og metoder

Vi forventer, via vores forskning, at der skabes ny viden om talentudvikling og talentudviklingsmiljøer med fokus på kreativitet, som kan innovere fremtidens talentudviklingsarbejde i Danmark. Vi forventer, at der med projektet skabes en udveksling af viden mellem mindst tre områder (sport, film og uddannelse), som beskæftiger sig med talentudvikling. Metodisk anvender vi en kombination af interviews, spørgeskemaer, observation af/med talenter samt mere hårde data i form af ’selvmålinger’. Processer og resultater (kortfilmene) fra projektets talenter vil ligeledes blive analyseret. 

Digitale værktøjer på vej

Vi er pt ved at udvikle to digitale værktøjer til brug i filmtalentmiljøer:

1) Værktøj til at hjælpe med at screene filmtalenters motiveringsprofiler. Dette værktøj er inspireret af Helle Heins bog Primadonnaledelse (2013) samt resultaterne fra vores egen forskning.

2) Værktøj til brug ved projektstyring. Dette værktøj er inspireret af Filmlinjen.dk og desuden baseret på resultateter fra vores egen forskning.

Vi håber, at begge typer værktøj kommer filmtalentudviklingsmiljøer til gode, når de er færdigudviklede.

Projektet løber fra april 2012 – december 2014, og Knowledge Labs rolle er primært følgeforskning og varetagelse af websitet.