If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Viden- & InnovationsPartnerskaber – VIP

Post date |

Projekt VIP (Viden- &  InnovationsPartnerskaber) løber frem til 2015 og er støttet af EUs socialfond, bevilliget gennem Syddansk Vækstforum.

Projekt VIP fokuserer på at etablere tværgående og forpligtende viden- og innovationspartnerskaber (VIP) mellem private virksomheder, offentlige institutioner og erhvervs- og professionshøjskolerne i Region Syddanmark.

Hensigten er at disse viden- og innovationspartnerskaber skal bidrage til udviklingen af nye produkter og koncepter indenfor området velfærdsteknologi.

Projektets overordnede mål er at danne partnerskaber mellem regionens virksomheder, både offentlige og private, og erhvervs- og professionshøjskolerne.

Netværksaktiviteterne der bliver skabt på baggrund af disse partnerskaber har til formål at kombinere virksomhedernes produktudvikling og service med uddannelsesinstitutionernes viden og innovation indenfor de velfærdsteknologiske områder sundhed, pleje og omsorg.

Knowledge Lab er involveret i projektets evaluator.