If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Europortfolio

Post date |

Målet med Europortfolio er at skabe et netværk, der strækker sig over hele Europa, hvor e-portfolioeksperter kan dele deres arbejde med regionens andre eksperter indenfor disse fire områder: Videregående uddannelse, erhvervsuddannelser, kompetencevurdering og livslang læring

Europortfolio vil

  • Foretage opgørelser over e-portfolio og e-portfolio-relaterede praksis og modeller i Europa for at præsentere de vigtigste resultater og eksemplariske projekter;
  • Syntetisere resultaterne af opgørelse for at fremme strategier for effektiv praksis, bæredygtig gennemførelse og konsekvent forvaltning;
  • Fremhæve evidens for effekten af ​​sådanne tiltag og årsagerne til denne effekt, f.eks succesfaktorer;
  • Udvikle e-portfolio kapacitet inden for de fire områder, samtidig med at der skal bygges bro mellem sektorer og grupper omkring et fælles e-portfolio ramme

E-portfolio er på vej til at blive den foretrukne teknologi til håndtering af livslang læring og karriereudvikling i en videnøkonomi. Efter at være initieret på grunduddannelserne og læreruddannelser, er e-portfolio nu bredt sig til en bredere brug, for eksempel i sundhedssektoren og industrien. E-portfolio er i stigende grad forbundet med personlig udviklingsplanlægning (PDP), fortsat faglig udvikling (CPD) og akkreditering for tidligere læring (APL). E-portfolio er nu et centralt element i en række nationale læringspolitikker, som i Holland, hvor målet blev fastsat i 2008 til at give alle arbejdstagere en e-portfolio. E-portfolio er også kilden til initiativer på regionalt plan for at støtte overgangen mellem lærings- og beskæftigelsesperioder.

Knowledge Lab deltager i projektet i samarbejde med

  • University of Zagreb fra Kroatien
  • ADPIOS, en uafhængig organisation fra Frankrig
  • Centre for Recording Achievement fra Lancashire i England
  • University of Science and Technology Centre of e-Learning fra Polen
  • Danube University Krems fra Østrig
  • Open University of Catalonia fra Spanien