If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Horisontal innovation gennem kompetenceudvikling – HIK

Post date |

Projektet Horisontal Innovation gennem Kompetenceudvikling (HIK) – med undertitlen hverdagsinnovation i små og mellemstore virksomheder – sætter fokus på én af de

helt store udfordringer i det danske samfund: Hvorfor sker innovation ikke? Hvorfor har vi i Danmark både en faldende grad af innovation og af produktivitetsudvikling?

Projektet vil på baggrund af nyere undersøgelser håndtere denne dobbelte kompetenceudfordring ved at integrere og styrke erhvervsskolerne som et strategisk virkemiddel i innovationssystemet. Erhvervsskolerne har sprog, nærhed og kontakt til virksomhederne, og de har samtidig mulighed for at koble til videninstitutionerne. Dermed sikres en strukturel kobling, som kan gøre en afgørende forskel for innovationskapaciteten i virksomhederne.

Men det kræver naturligvis, at kompetencen hos aktørerne fra erhvervsskolerne og deres måde at organisere sig på udvikles, så de kan håndtere disse udfordringer. Projektet vil skabe denne kompetenceudvikling på erhvervsskolerne og samtidig styrke innovationskapacitet og kompetence hos de deltagende virksomheder. Denne proces skal føre til metoder og til modeller for, hvordan dette kan ske generelt i samspillet mellem virksomhed, forskning og erhvervsskole.

Knowledge Lab har været med til at udvikle innorador, som er et innovations-værktøj til partnerne i projektet. Inno-radaren giver et billede af, hvor stort et innovationspotentiale en given virksomhed har, og hvor der måske skal sættes ind for at forøge dette.

Derudover er Knowledge Lab i øjeblikket ved at udvikle case-film baseret på udviklingsforløb og møder, hvor forskellige virksomheder har været involveret, samt en info-film som handler om selve HIK projektet.