If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Min by, min ø, min historie

Post date |

I 2012 åbner Odense Bys Museer en ny museumsbygning med nye udstillinger om den fynske kulturhistorie fra oldtid til nutid. Museets tilsigter at udstillingerne rummer læringsmæssige og i høj grad oplevelsesmæssige muligheder for brugerne. I den forbindelse ønsker museerne at gå i dialog med såvel brugere som ikke-brugere om museets betydning i forhold til deres identitetsdannelse. En dialog der gerne skulle bidrage til konstruktionen af ny mening i forhold til, hvad brugerne kan bruge kulturhistorien til.

I samarbejde med Knowledge Lab har Odense bys Museer iværksat to konkrete tiltag der knytter sig til nybyggeriet, nemlig grundstensnedlæggelsen og det ofte uinteressante plankeværk, der omkranser bryggegrunden. Projektet består således af to cases, nemlig Grundstenen og Plankeværket, som Knowledge Lab og Odense Bys Museer varetager den praktiske gennemførsel af i fællesskab.

Første case: Grundstenen
Første case er i forbindelse med nedlæggelsen af grundstenen. Denne begivenhed, en symbolsk handling, lægger grunden for den nye bygning. Sammen med grundstenen nedsænkes en zinkkasse, hvori der lægges en række genstande som borgerne har udvalgt, fordi de vurderer at de udtrykker livet i Odense netop nu. Det bliver dermed borgerne, der lægger grundstenen for det nye museum. Samtidig med at de afleverer genstandene, opfordres de til at begrunde, hvorfor deres genstand skal være grundsten for fremtidens museum. Borgernes refleksioner over deres valg dokumenteres og inddrages i udstillingen i den nye museumsbygning. Første case beskæftiger sig således med det centrale, hvad museer handler om, nemlig den fysiske kulturarv og betydningen af, at der bliver samlet ind.

Anden case: Plankeværket
Anden case handler om at skabe debat om museerne som lærings- og oplevelsesrum, og om hvorfor der findes borgere, der ikke synes de kan bruge museerne til noget. Omdrejningspunktet for denne debat bliver det plankeværk, der i hele byggeperioden kommer til at omkranse byggeriet af den nye museumsbygning. Debatten får et fysisk og konkret udtryk, gennem udsmykning af plankeværket, der får symbolsk karakter for skabelsen og udformningen af fremtidens museum. Deltagerne udsmykker en del af plankeværket, og skaber derved et konkret udtryk for deres holdninger til museernes relevans og kulturhistorien som noget der giver mening i egen forståelse. Tanker og diskussioner dokumenteres undervejs, og publiceres både som en del af udstillingen og på en dertil udviklet hjemmeside.