If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Uderum

Post date |

Projektet har til formål at integrere udearealer ved Risingskolen og i boligområdet Påskeløkken. Målet er at styrke den geografiske sammenhæng i lokalområdet og skabe synlig synergi mellem Skolens aktiviteter, ungdomsskolen og boligområdet. Lokalområdet dækker Risingområdet og den østlige del af Odense C.

Konkret skal der konstrueres lege- og fritidsinstallationer, som via moderne digital teknologi aktiverer og udfordrer både kroppen og hovedet hos børnene.

Uderummet skal invitere til socialt samvær og fællesskab, samt skabe aktivitet og netværk på tværs af beboergrupperne, ungdomsskolen og skolens elever og lærere, samt skabe en synlig sammenhæng i lokalområdet.

Odense Kommunes sundhedspolitik og vision ”At lege er at leve” omsættes til konkrete aktiviteter i et lokalområde, hvor vi i uderummet vil skabe nye rammer for samvær i forstæderne.

I projektet står Knowledge Lab både for brugerinddragelse og spildesign til de digitale legeinstallationer.