If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

I dialog med praksis

Post date |

I dialog med praksis handler om pædagogisk efteruddannelse af lærere ved Erhvervsakademi Lillebælt (EAL). Som noget nyt er der obligatorisk praktik som del af alle professionsbacheloruddannelser ved erhvervsakademiet. Projektet er startet i december 2010, og forventes afsluttet i september 2011.

Derfor er EAL gået sammen med University College Lillebælt (UCL) og Knowledge Lab om at sætte fokus på praktik som en mulighed for udvikling af uddannelsen

Projektet består for det første af et PD-modul udbudt af UCL på uddannelsen ”PD i Vejledn­ing og supervision” – med den lille tilføjelse at medarbejderens afsluttende opgave skal laves til en artikel, som eventuelt publiceres i tidsskriftet ”On Edge”, der udgives af Knowledge Lab ved Syddansk Universitet.

Undervejs i forløbet vil der blive tilbudt fire seminarer der direkte handler om de studerendes praktik – og som giver værktøj til at vejlede og matche de studerende til lærende oplevelser

For det andet består projektet af en række video/webcasts, der kredser om praktikken som læringsrum for den studer­ende – og udviklingsrum for vores uddannelser. Disse webcast publiceres efterhånden på webtv.eal.dk – og kan bruges af alle medarbejder på EAL, blandt andet på lærermøder.

Projektet afsluttes med et skriveseminar, hvor deltagerne får mulighed for at konvertere eksamensopgave til en publicerbar artikel.