If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Interaktiv tv-portal i Vejen kommune

Post date |

Grundideen er ”det åbne net”, hvor kunderne via én let anvendelig brugerflade får adgang til en række tjenester fra forskellige indholdsleverandører.

Syd Energi styrer portalen og den direkte kundekontakt, og bag portalen håndterer de så de forskellige indholdsleverandører og deres produkter via en standardiseret snitflade. Det giver mulighed for at præsentere lokalt indhold via portalen, ligesom man via settop-boksens MAC-adresse kan differentiere, hvilket indhold, der er tilgængeligt på den enkelte kundes portal. Portalen er snart så udviklet, at et lokalområde (Lintrup) og andre kan blive inddraget i den fortsatte udvikling som pilotprojekt.

Produkter

Prototype for interaktiv tv-portal, forskningsrapport (Arbejdstitel: Interaktivt tv, læring og brugerdreven innovation).

Deltagere

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, SBK Scandinavia A/S, Syd Energi, Vejen Kommune.