If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

E-portfolio

Post date |

Udvikling af e-portfolio i offentligt og privat regi.

Produkt

Publikation “Et tværsnit af dansk e-portfoliobrug”, research og dokumentation af e-portfoli anvendelse. (udkommer medio 2008).

Netværk

Videncenter for læremidler – Læremiddel.dk – er et nyt nationalt videncenter for læremidler, der har fået støtte af Undervisningsministeriet til at udvikle og formidle viden om lærermidlers betydning for læring og undervisning. Videncenteret er et partnerskab mellem professionshøjskolen Lillebælt, Sjælland og Sønderjylland. Knowledge Lab indgår som forskningspartner og med særligt ansvar for udvikling af netværk med private virksomheder inden for branchen.

Deltagelse i forskningsnetværket Viden, medier og læring (SDU). Aktiv deltagende i udvikling af netværkets forskningsprofil og ved præsentation af egne forskningsområder.

Deltagelse i nystartet forskningsnetværket Sense-making strategies and user-driven innovations in virtual worlds ved RUC.

Samarbejdspartnere

CVK, Odense Tekniske Skole; Danfoss A/S; Knowentia A/S; UCL- Lillebælt – Pædagoguddannelsen; Efter- og videreuddannelsen, CVU Vest; Enheden for Uddannelsesudvikling, SDU; Handelshøjskolen i Århus (Århus Universitet); Mercantilius, Learning Solutions; Niels Brock, Copenhagen Business College; Odense Centralbibliotek; VUC FYN & FYN’s HF-kursus; Hovedstadens Pædagogseminarium; CVU Sønderjylland; Business College Syd – Sønderborg Handelsskolen; Tietgenskolen.