If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

ZERObyg

Post date |

Projektet har til formål, at skabe ny viden blandt håndværkere og virksomheder indenfor byggesektoren. Det skal bl.a. ske igennem opkvalificering af installatører og VVS’ere og andre håndværkere med både merkantile samt tekniske kompetencer for at fremme det forretningsmæssige aspekt af systemløsninger i samarbejde med Lean Energy Cluster.

ZERObyg er et projekt, der sikrer, at fremtidens løsninger til energirenovering, bl.a. er udviklet af virksomhederne i LEC, og som fremadrettet kræver en bredere forståelse af systemer frem for enkeltkomponenter, kan afsættes og formidles til markedet gennem velkvalificerede håndværkere, som har kompetencerne til at vejlede om systemløsninger og det fornødne netværk af samarbejdspartnere til at løfte opgaven.

Opkvalificeringen af udbuddet er i fokus og skaber dermed grundlaget for en større efterspørgsel. Projektet arbejder tæt sammen med ProjectZero-programmet ZERObolig, som påvirker efterspørgslen fra områdets boligejere.

Projektet er finansieret af Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Unions Socialfond og har en varighed på 3 år med start fra 15.sept. 2011 til 31.dec. 2014.

ZERObyg er et projektsamarbejde mellem partnerne: EUC Syd, Lean Energy Cluster, ProjectZero, UC Syddanmark, Knowledge Lab (SDU), KursusCenter Vest og Svendborg Erhvervsskole.

Samarbejde og videndeling i aktør-netværket – implementering af e-læringsteknologier i energirigtigt byggeri – Anne-Marie Tyroll Becks ph.d. projekt i ZERObyg.

Fremtidens energikompetencer bygger på integrerede løsninger og helhedsløsninger i energirigtigt byggeri. Dette stiller store krav til kompetencerne hos de akademi- og professionsrettede faggrupper, der skal rådgive om, projektere, opføre og renovere fremtidens bygninger. Ph.d. projektet er et følgeforskningsprojekt i projekt ZERObyg Energi Smart. Målet er, gennem casestudier, at belyse hvilken betydning, en didaktisk, pædagogisk og digital omlægning af efteruddannelsesindsatsen, har for branchefaggruppernes samarbejds- og videndelingspraksis.

Anne-Marie anlægger i ph.d.-projektet en analysestrategi baseret på aktør-netværksteorien (ANT) og Situational Analysis (SA). Projektet positionerer sig i CSCL-forskningsfeltet, idet der er fokus på e-læringsteknologier, som understøtter samarbejds- og videndelingspraksisser, og de læringssituationer, der opstår på byggepladsen. Et konkret output er et e-læringskoncept for uddannelsesdesign og et e-læringskoncept for didaktisk design for læring på byggepladsen. Casestudietilgangen anvendes og to-tre casestudier (byggeprojekter) udvælges og der anvendes etnografiske metoder til dataindsamling. Ph.d. projektet gennemføres i perioden april 2013 til april 2016.

Ph.d.-projektet er tilknyttet Knowledge Lab ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet i et samarbejde mellem EUC Syd og UC Syddanmark.