If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

InSpiRe

Post date |

InSpiRe: Intelligent Spine Rehabilitation

Ifølge Sundhedsstyrelsen sundhedsprofil fra 2010 klager 51,3% af Danmarks befolkning over regelmæssige smerter eller ubehag i ryg og lænd. De 27,2% føler sig alvorligt generet af smerterne . En effektivisering af behandling og/eller rehabilitering af folk med ryglidelser rummer således potentiale for en væsentlig reducering af de samfundsøkonomiske og menneskelige omkostninger, der knytter sig hertil. InSpiRe er et regionalt netværk, der skal fremme mulighederne for intelligent genoptræning i forhold til ryglidelser. I netværket mødes forskere, virksomheder,  kiropraktorer og fysioterapeuter for at udvikle nye genoptrænings og/eller behandlingsteknologier, der vil styrke og effektivisere genoptræningen af mennesker med ryglidelser.

Projektet indledes med et opstarts-arrangementet i august, der byder på oplæg og workshops om udfordringer, muligheder og teknologier indenfor intelligent træning og rehabilitering. Endvidere vil der blive sat fokus på udvikling af produkt- og projektideer, der efterfølgende skal udgøre omdrejningspunktet for netværkets videre arbejde.

Efter opstartsarrangementet vil deltagerne fortsætte arbejdet i tværfaglige projektgrupper med henblik på at modne ideer, således at de kan udvikle sig til bæredygtige projekter med konkret indhold og reelt afsætningspotentiale.

I det kommende år vil der blive afholdt 3 yderligere arrangementer, hvor deltagerne bl.a. vil videndele omkring deres projekter, ligesom der vil blive sat fokus på centrale problemstillinger og genstandsområder indenfor arbejdet med ryglidelser.