If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Bøger

Bogen FRA INNOVATION TIL TVÆRFAGLIGHED er en forskningsbaseret evaluering af projektet Viden- og Innovationspartnerskaber (VIP). Bogen er udarbejdet af Knowledge Lab og henvender sig til alle, der interesserer sig for innovation på tværs af fagligheder og uddannelsesinstitutioner. Projektet er evalueret ud fra tre projekter under VIP – VIP Velfærdsbolig, VIP Hygiejne og Projekt BISI – projekter som på hver deres måde har arbejdet med innovation og tværfaglighed.

PORTFOLIO I PRAKSIS henvender sig til alle, som har en interesse for brugen af portfolio i uddannelse. Den indeholder en række interviews med uddannelsesinstitutioner, som bruger portfolio. Portfolio kan være en fysisk mappe, taske eller kasse, eller det kan være en digital mappe. I mappen samles eksempler på elevens eller den studerende arbejde. Det giver eleven/den studerende mulighed for at se tilbage på sit arbejde og refl ektere over, hvor meget han/hun har lært.

Formålet med bogen her er at give et billede af, hvor varieret brugen faktisk er rundt omkring på danske uddannelsesinstitutioner. Den belyser, hvor mange forskellige formål portfolien opfylder i de forskellige uddannelser, hvor den bruges.

PORTFOLIOPROBLEMATIKKER tegner billedet af en række af de udfordringer, muligheder og problemer, der viser sig i anvendelsen af portfolioen i pædagogiske sammenhænge. I en række artikler diskuteres de forskellige aspekter, der har betydning for både anvendelse og forståelse af portfolioen. Bidragyderne kommer fra Danmark, Norge og Sverige og har alle arbejdet både praktisk og teoretisk med portfolioen.

Portfolioproblematikker er til inspiration og eftertanke for dem, der vil i gang med portfolioen, og for dem, som har arbejdet med portfoliopædagogik i mange år.