If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

The mechanics of place

Post date |

Online-verdener byder på oplevelse af landskaber og bygninger på en meget direkte måde; en måde der ligger forholdsvis tæt på, hvordan vi oplever landskaber og bygninger i offline-verdenen. Det der er tænkt og sagt om vores oplevelse af steder, må med andre ord have relevans for det nye medium.

Hvis arkitekturteori og landskabsæstetisk skal overføres til medievidenskaben på en meningsfuld måde, skal de særlige digitale betingelser for stedoplevelse i online-verdener tages i betragning.

Dette projekt forsøger at beskrive en række komponenter, hvis dynamiske samspil danner oplevelse af sted – et pragmatisk forsøg på at skabe en ramme for landskabsæstetik og arkitekturteori.