If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Samarbejde med os?

Hvis du ønsker at indgå i et samarbejde med Knowledge Lab, er der flere måder at gøre det på:

Søg en videnskupon sammen med os. Se mere om muligheden for en videnskupon her: Videnskupon

Indgå i et mini-projekter under innovationsnetværket Infinit, hvor vi sammen søger midler.

Samarbejde om følgeforskning om et emne eller problemstilling, I gerne vil have undersøgt. Vi laver både større og mindre forskningsprojekter, der kan finansieres på forskellige måder. 

Vi kan hjælpe jer med at indsamle data og måle effekten af et givent felt, emne eller teknologi.

Vi kan hjælpe jer med at lave små medie- eller filmproduktioner som fx kampagnefilm, case-film mv. 

Hvis du er studerende og mangler en praktikplads, så ret henvendelse til os og hør om mulighederne for et samarbejde.