Nuværende projekter

 • Juni 2013 - Juni 2016

  Forskningsprojektet "Success in the Film and Television Industries (SiFTI)

  Formålet med dette projekt er at undersøge produktionskulturer i private film- og TV selskaber for at få en forståelse for, hvordan virksomheder inden for denne sektor arbejder, og hvordan man kan forbedre deres konkurrencevne. 

  Projektet fokuserer på nuværende tilstande i Norge, men for også at få en kritisk og komparativ vinkel, inkluderer projektet både historiske og trans-nationale dimensioner. Udover at undersøge film- og TV virksomheder i Norge, undersøges film- og TV virksomheder i Danmark, Holland og Storbritannien. 

  Samarbejdspartnere:

  Høgskolen i Lillehammer, Norge

  ...

 • Januar 2012 - December 2015

  Projektet har til formål, at skabe ny viden blandt håndværkere og virksomheder indenfor byggesektoren. Det skal bl.a. ske igennem opkvalificering af installatører og VVS’ere og andre håndværkere med både merkantile samt tekniske kompetencer for at fremme det forretningsmæssige aspekt af systemløsninger i samarbejde med Lean Energy Cluster.

  ZERObyg er et projekt, der sikrer, at fremtidens løsninger til energirenovering, bl.a. er udviklet af virksomhederne i LEC, og som fremadrettet kræver en bredere forståelse af systemer frem for enkeltkomponenter, kan afsættes og formidles til markedet gennem velkvalificerede håndværkere, som har kompetencerne til at vejlede om systemløsninger og det fornødne netværk af samarbejdspartnere til at...

 • Maj 2013 - September 2015

  I foråret 2013 indgik Akademiet for Talentfulde Unge, Region Syd og Knowledge Lab et samarbejde om følgeforskning. Knowledge Labs opgave er at undersøge akademiets talentarbejde og hvad de deltagende elever får ud af at gå på akademiet. Knowledge Lab vil blandt andet undersøge den måde, de udvælger elever, talentprogrammet (seminarer, summer camps, virksomhedsbesøg, mentorordning mv.), talentpleje osv.

  Knowledge Lab følger årgang 2012, som netop er begyndt på talentakademiet.

  Akademiet for Talentfulde Unge blev oprindelig startet af Nørre Gymnasium i Brønshøj. Siden er det blevet udbredt til andre dele af landet, og i Region Syddanmark har Akademiet siden opstarten i 2010 haft base på Faaborg Gymnasium. Det startede...

 • Januar 2012 - Juni 2015

  Projektet Horisontal Innovation gennem Kompetenceudvikling (HIK) – med undertitlen hverdagsinnovation i små og mellemstore virksomheder – sætter fokus på én af de
  helt store udfordringer i det danske samfund: Hvorfor sker innovation ikke? Hvorfor har vi i Danmark både en faldende grad af innovation og af produktivitetsudvikling?
   
  Projektet vil på baggrund af nyere undersøgelser håndtere denne dobbelte kompetenceudfordring ved at integrere og styrke erhvervsskolerne som et strategisk virkemiddel i innovationssystemet. Erhvervsskolerne har sprog, nærhed og kontakt til virksomhederne, og de har samtidig mulighed for at koble til videninstitutionerne. Dermed sikres en...
 • Januar 2013 - Januar 2015

  Målet med Europortfolio er at skabe et netværk, der strækker sig over hele Europa, hvor e-portfolioeksperter kan dele deres arbejde med regionens andre eksperter indenfor disse fire områder: Videregående uddannelse, erhvervsuddannelser, kompetencevurdering og livslang læring

  Europortfolio vil

  • Foretage opgørelser over e-portfolio og e-portfolio-relaterede praksis og modeller i Europa for at præsentere de vigtigste resultater og eksemplariske projekter;
  • Syntetisere resultaterne af opgørelse for at fremme strategier for effektiv praksis, bæredygtig gennemførelse og konsekvent forvaltning;
  • Fremhæve evidens for effekten af ​​sådanne tiltag og årsagerne til denne effekt, f.eks succesfaktorer;
  • Udvikle e...