If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Når landmænd lærer med mobilen

Post date |

I samarbejde med Landbrugets rådgivningscenter og Courseware A/S skal Knowledge Lab udvikle mobillæring til landbruget. Projektet er finansieret af mobillæringspuljen fra it og telestyrelsen (VTU).

En stadig strøm af ny viden og nye teknologier har betydet, at landbruget i perioden 1966 til 2005 i gns. har haft produktivitetsstigninger på 3,9 % pr. år. Dette er betydelig højere end andre erhverv og skyldes primært en højere faktorproduktivitet dvs. løbende teknologifremskridt, bedre organisering og arbejdstilrettelæggelse.

Skal denne udvikling fortsætte stiller det store krav om en løbende ajourføring af viden hos den enkelte landmand og ansatte i landbrugserhvervet.

Dansk landbrug er kendetegnet ved en god grunduddannelse og en effektiv rådgivningstjeneste, mens det er mere problematisk med den løbende ajourføring. Det er ikke alle landmænd, der lige har tid til at rive nogle dage ud af kalenderen for at tage på kursus, og der er ikke tradition for at sende ansatte på kurser.

Brug af informationsteknologi som f.eks. informationsdatabasen LandbrugsInfo og e-læringskurser er et skridt i den rigtige retning men løber dog ind i to problemer: Computeren indgår ikke i landmandens arbejdsfære og typisk har landmanden en pragmatisk aktivitetsrettet læringsstil.

Formålet med projektet er at belyse potentialet i og interessen for anvendelse af mobil e-læring (m-læring) inden for landbruget, idet der specielt vil blive fokuseret på:

  • integration mellem eksisterende netbaserede informationssystemer og m-læring.
  • m-læring knyttet til faglig nyhedsformidling; relevant at koble læring med nyheder relateret til bedriften og den daglige praksis.
  • m-læring knyttet til delegation af arbejdsopgaver; her kan der være behov for eksempelvis personalisering/sproglig versionering af læringsmaterialer / mikro-portalløsning.
  • m-læring knyttet til kontekst hvor læringen på en og samme tid er situeret og distribueret; distribution (push) af læringsindhold knyttes til viden om kontekst baseret på enten RFID tags eller GPS.

Positioneringsteknologi – prototype udvikles og afprøves i praksis.