If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Mobil e-læring

Post date |

Dette projekt omhandler mobil e-læring til efter- og videreuddannelse, kvalitetssikring af det biologiske beredskab herunder trusselsvurdering og indsats ved mistanke om biologiske terror i Danmark.

Projektet er forankret i Statens Serum Institut, specifikt Center for Biologisk Beredskab.

Knowledge Lab bidrager primært med konceptudvikling, uddannelse, evaluering og formidling, men er endvidere inddraget i design, brugertest, prototyping og implementering af den givne løsningsmodel.

Mobile, digitale teknologier vil blive anvendt til:

  • vejledning, styring og kontrol i forbindelse med akut opståede biologiske sikkerhedstrusler
  • almindelig kompetenceudvikling af beredskabspersonel
  • øget autonomi i form af automatiseret on-site beslutningsstøtte
  • forbedret on-site samarbejde og kommunikation.

Ambitionen i projektet er at

  • digitalisere og videreudvikle samt give mobil adgang til en række eksisterende kort, manualer mm. Dermed sikres det, at forskellige proces- og instruktionsbeskrivelser lever op til moderne standarder for en effektiv og potentiel livsvigtig indsats for at sikre borgernes sikkerhed
  • udvikle digitale lærings- og vidensobjekter med henblik på mobil, interaktiv, automatiseret beslutningsstøtte i forbindelse med indsatsstyrkens arbejde i felten.
  • etablere en ramme for digitalt medieret samarbejde og kommunikation mellem indsatsstyrken, der befinder sig felten og centrets krisestab (mobile teknologier tillader anvendelse af fx stillbilleder, video og skriftlig, synkron kommunikation og feed-back. Det mobile e-lærings- og kommunikationssystem forventes også anvendt internt mellem indsatsstyrkens enkeltindivider, idet de eksempelvis kan dele viden ved at anvende trådløs kommunikation.

English Summary

In 2006 the Ministry of Science, Technology and Innovation launched a national petition to promote the development of mobile e-learning. Knowledge Lab formed a consortium with Statens Serum Institut (the national institute for prevention and control of infectious diseases and congenital disorders) and MOCH (one of the leading Danish e-learning agencies) to respond to the challenge. Together the partners will develop a concept where mobile, digital technologies are applied to train, support, manage and communicate with mobile, ad-hoc personnel engaged in the national surveillance and emergency unit