If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Lærende regioner og digital kompetenceudvikling

Post date |

Regionerne har været lokale læringsmiljøer, hvor der er eller ikke mindst har været synergieffekter især vidensoverførelse, som involverer virksomhedsnetværk, det lokale arbejdsmarked og de lokale institutionelle og organisatoriske rammebetingelser. Det kan kaldes en traditionel lærende region, som bestod af et kollektivt læringssystem, der indgik i en lokal kultur med konventioner, normer og regler.

Samtidig har denne lokale kultur været i sammenhæng med virksomhedsøkonomierne, hvor virksomhedernes relationer til hinanden og især til underleverandører og kunder har udgjort netværk for vidensudveksling og vidensudvikling.

Disse relationer eksisterer naturligvis forsat og kan opfattes som situerede netværk. Relationel kognitiv eller organisatorisk nærhed er eller kan i hvert fald således være vigtigere end geografisk nærhed i udveksling og udvikling af viden. Men globaliseringen ophæver eller redefinerer sammenhængen mellem de traditionelle lærende regioner og virksomhedernes læringsnetværk.

Udfordringen er derfor: • Forståelse for, hvordan lokale lærende regioner skal forstås og kan videreudvikles • Forståelse for sammenhængen mellem lokale lærende regioner og virksomhedernes læringsnetværks udvikling og sammenhæng i en global vidensøkonomi • Modeller for og forsøg med udvikling af kompetencemodeller, som kan håndtere disse udfordringer

Produkt

ECCO-rapporterne, modeller for lokale-globale læringsplatforme.