If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Kreative konflikter i heterogene grupper

Post date |

Ph.d.-projektets titel er Creative conflicts in diverse work teamsForskelligheden i grupper øger kreativiteten
Projektets formål er at undersøge sammenhængen mellem heterogenitet, kreativitet og vidensdeling i grupper. 
Formålet er at opnå en øget forståelse, der kan give indsigt i, hvordan virksomheder kan stimulere medarbejdernes kreativitet.

Baggrunden for projektet I litteraturen bliver der ofte argumenteret for, at forskellighed i grupper påvirker interpersonelle processer og dermed får indflydelse på gruppe-kreativiteten. Forskellige perspektiver kan skabe en kreativ konflikt, som kan fremme vidensdelingen. Men udbyttet afhænger af, om gruppemedlemmerne kan håndtere dette spændingsfelt.

Tidligere forskning på området har primært været kvantitativ og påvist negativ sammenhæng mellem forskellighed og gruppe-klima, men samtidig også positiv sammenhæng mellem forskellighed og kreativitet. De kvantitative undersøgelser giver dog ikke noget svar på dette dilemma. 

Dette projekt vil på baggrund af kvalitativ metode opnå en dybere forståelse for dette dilemma netop i undersøgelsen af, hvordan faktorerne forskellighed, kreativitet, vidensdeling og gruppe-klima hænger sammen.

Projektets empiri 
Projektet tager udgangspunkt i en række grupper i en videnstung virksomhed. Analysen vil være kvalitativ og vil primært basere sig på interviews og observation. Udgangspunktet er at følge gruppernes arbejdsproces for på den måde at opnå størst mulig viden om sammenhængen mellem forskellighed, kreativitet, vidensdeling og gruppe-klima.

Eksperiment for studerende 
I maj 2004 gennemførte Sara Louise Muhr i samarbejde med Peter Malling et eksperiment for at måle kreativitet hos individer og i par. Eksperimentet involverede 130 studerende fra SDU. Emnet personlighedsprofiler i erhvervslivet indgår i begge phd.-projekter, og formålet med eksperimentet var at få mere viden om, hvilken synergieffekt der opstår, når forskellige personligheder i fællesskab skal løse en kreativ opgave.

Data fra eksperimentet er stadig under bearbejdning, og Peter Malling og Sara Louise Muhr vil i løbet af 2005 publicere en artikel med eksperimentets konklusioner.