If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Horsontal læring

Post date |

Formål

Projektets formål er at udvikle, afprøve og beskrive nye former for teknologibaserede læringsnetværker i virksomhederne, mellem virksomheder (virksomhed-virksomhed), mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner og mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Gennem en række demonstrationsprojekter med anvendelse af ny teknologi inden for områderne social software, pervasive og mobile teknologi, er sigtet at rekonfigurere såvel eksisterende forbindelser som tilkoblingsmuligheder.

 Mål

  • Målet vil være at afprøve og evaluere nye teknologikonfigurationer
  • Målet vil være at skabe hensigtsmæssige re-konfigurationer af relationerne mellem uddannelsesudbydere, forskningsmiljøer og virksomheder.
  • Målet vil være, at der i højere grad skabes adgang for den enkelte lærende ikke kun ift. uddannelse, men også ift. sammensætning af individuelle forløb tilpasset den enkeltes ressourcer, potentialer og mål. 
  • Målet vil være, at etablere en kobling mellem videns- og læreprocesser i virksomhederne og eksterne læringsressourcer (andre virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer)

Målet vil være at udvikle bæredygtige læringsplatforme i stand til at udnytte potentialet i mobile teknologier, det vil sige det, der kaldes m-læring og ift. pervasive teknologier her er beskrevet som p-læring.