Værdiskabende selvfremstilling

Tidspunkt: 
29. August 2013 - 9:30 - 16:00
Sted: 
Lokale 100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense C
Pris: 
Kr. 625,00

Hvorfor skaber det værdi at se tilbage for at bevæge sig fremad?

Facebook, Twitter og andre selvfremstillings teknologier som portfolio betragtes som et tegn på, at vi er midt i en "narcisisme epidemi". Anklagen går på, at det eneste mål med selvfremstillingen er at spejle sig - og at man derved begrænser sit udsyn og forhindrer det ægte møde med andre.

Hvad hvis disse teknologier faktisk fremmer læring - fordi det gør det nemmere for den lærende at overskue egen udvikling og se, at man faktisk gør fremskridt? Hvad hvis det faktisk er en frigørende proces, som åbner den lærende for omverden?

Kom den 29. august og hør om, hvordan selvfremstilling kan skabe værdi både for den enkelte og for organisationer og virksomheder.

Leder af forskning og innovation på UC Sjælland Henrik Helms vil tale om, hvordan det at beskrive sin egen læring giver støtte, når al læring er en rejse ind i ukendt land.

Prorektor, professor ved RUC Hanne Leth Andersen vil tale om, hvordan refleksiv læring og ekspliciterede læringsstrategier ændrer fokuset i læringsprocessen. Hvordan det at sætte sig klare mål gør det muligt så at sige at "kigge tilbage" på det man lærer, ud fra en position i fremtiden.

Formidlingschef ved Koldingbibliotekerne Kirsten Brohus Lund vil tale om refleksion og vidensformidling, når det ikke drejer sig om en person, eller en lærende, men derimod om en organisation eller en virksomhed.

Ejer af Orator.dk og ekstern lektor ved CBS Ida Borch vil fortælle om personlig branding, og hvordan et portfolio kan understøtte selvfremstilling. Arbejdet med at undervise i personlig branding med udgangspunkt i portfolier, der kommer til at danne grundlag for selvfremstilling.

Lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, Ane Qvortrup vil tale om, hvordan man kan evaluerer refleksion. Der skal også være kvalitet i processen med at kigge tilbage. Ane Qvortrups Ph.d. projekt drejede sig blandt andet om dette.

Moderator på dagen vil være videnskabelig medarbejder og formand for Nordisk Portfolio Forum Lise Agerbæk, som har arbejdet med selvfremstilling i Portfolier i 10 år.

Arrangementet foregår i samarbejde med Infinit, Nordisk Portfolio Forum og projekt Europortfolio.

 

 

File 402