Temadag: Klassifikation af lænderygbesvær

Tidspunkt: 
9. Januar 2012 - 9:30 - 17:00
Sted: 
Lokale U100, Syddansk Universitet
Pris: 
2200 kroner

Hvad gør vi? Hvad er evidensen? Hvordan kommer vi videre?
Fysioterapeuter og kiropraktorer benytter klassifikation af rygpatienter for at vælge behandling til den individuelle patient. Men lever metoderne til klassifikation op til tidens krav om evidensbaseret praksis? Og kan vi ved brug af klassifikation forvente et bedre resultat af behandlingen eller sige noget om, hvordan det vil gå patienten?

Temadagen sætter fokus på evidensen bag klassifikation baseret på smerte (Quebec, STarT), mekanisk diagnostik og terapi (MDT), strukturrettet klassifikation (Tom Petersens system), forskellige stabilitetstrænings systemer (”feed forward systemer”, ”movement system impairment” og ”movement and control impairment”) og behandlingsrettet klassifikation.

Udgangspunktet er en ny rapport om klassifikation af personer med lænderygbesvær og input fra eksperter på Rygcenter Syddanmark og Universitetet i Utah, USA. Formålet med temadagen er at give deltageren forudsætninger for at tage stilling til den kliniske anvendelse af klassifikation i behandlingen af rygpatienter og på den baggrund diskutere bedste praksis.

Temadagen afholdes i samarbejde med Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskoloskeletal Fysioterapi.

 

 Program:

 09.30-10.00

Ankomst, kaffe og rundstykker

10.00-10.05

Velkomst: Martin Josefsen, fysioterapeut

10.05-10.20

Hovedbudskaber fra ny rapport om klassifikation af personer med lænderygbesvær– Per Kjær, fysioterapeut, ph.d.

10.20-10.50

Classification of people with back pain – a clinical and scientific perspective– Peter Kent, fysioterapeut, kiropraktor, ph.d.

10.50-11.20

STarT Back Tool -et nyt redskab til klassifikation på baggrund af rygproblemernes kompleksitet– Lars Morsø, fysioterapeut, MPH, ph.d. studerende

11.20-11.35

Pause

11.35-11.45

Evidensen bag klassifikation af smerte: Quebec Task Force– Alice Kongsted, kiropraktor, ph.d.

11.45-11.55

Evidensen bag mekanisk diagnostik og terapi– Alice Kongsted, kiropraktor, ph.d.

11.55-12.05

Evidensen bag Neuromuskulære kontrolsystemer– Tom Petersen, fysioterapeut, ph.d.

12.05-12.20

Evidensen bag strukturrettet klassifikation– Per Kjær, fysioterapeut, ph.d.

12.20-12.30

Evidensen bag behandlingsrettet klassifikation– Per Kjær, fysioterapeut, ph.d.

12.30-13.30

Frokost

13.30-14.10

The treatment-based classification system: The integration of common strategies in the management of acute/subacute low back pain.– Jake Magel, fysioterapeut, ph.d.-studerende. Jake arbejder nært sammen med Julie Fritz, som gennem mange år har arbejdet på at udvikle et behandlingsrettet klassifikationssystem.

14.10-14.50

Klinisk anvendelighed af de enkelte systemer: Diskussioner i ekspertgrupperMDT: Eva Hauge, Alice KongstedStabilitetstræningssystemer: Kasper UssingSTarT Back: Peter Kent, Lars MorsøStruktur baseret klassifikation: Tom PetersenBehandlingsrettet klassifikation: Jake Magel, Per Kjær

14.50-15.10

Pause

15.10-15.50

Kombinationer af systemer: Nye grupper sammensat af en fra hver ekspertgruppe: formidling af konklusioner fra ekspertgrupperne samt diskussion af kombinationer af klassifikationssystemer i den fremtidige behandling af rygpatienter.

15.50-16.30

Hver gruppe fremlægger deres konklusioner

16.30-17.00

Opsamling på dagen: Per Kjær, Tom Petersen og Alice Kongsted

 Tilmelding:

 

Tilmelding:

Senest 30. december 2011. Tilmelding efter først til mølle princippet. Husk i tilmeldingsmail at oplyse navn på deltager, adresse, e-mail og telefonnummer.OBS: Tilmelding først gyldig ved registreret betaling.

Betaling:

 Gebyret indbetales i forbindelse med tilmelding på konto: 5028 126009-6. Husk ved betaling at oplyse navn på deltager