Seminar om softwareudvikling og softwareteams

Tidspunkt: 
25. November 2014 - 12:45 - 16:30
Sted: 
NOVI, Alfred Nobelsvej 21, 9220 Aalborg Ø, lokale A
Pris: 
Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Dog beregnes et no-show gebyr på 200 kr.

Seminaret kredser om softwareudviklingsarbejdet – teams, organisering, ledelse og værdiskabelse. 

Michael, BAE Systems Detica A/S giver indsigt i BAEs måde at gøre det på, der benyttes som case. BAE er på et stade, hvor nye måder til organisering af softwareudviklingen afprøves. 

Ivan, Datalogisk Institut, AAU, giver os indblik i sin forskning om værdiskabelse gennem softwareteams.

Tilmelding ved e-mail til jbiattekkva [dot] dk

 

Program

12.00-12.45   Ankomst og sandwich

12.45-13.00   Velkomst og præsentation
v. Jørgen Biegel

13.00-14.45   Organisering af softwareudvikling, en case fra BAE Systems Detica A/S
v. Michael Haugaard Pedersen
• Præsentation af BAEs nye udviklingsorganisation, der er under opbygning. 
• Nøglebegreber er organisering af udviklingsarbejdet, udviklingsteams og samspil mellem projektledere og udviklingsteams
• Interessegruppen kommenterer og diskuterer indlægget og melder om egne erfaringer

14.45-15.00   Kaffe

15.00-16.00   Pragmatisk softwareinnovation
v. lektor Ivan Aaen, Datalogisk Institut, AAU
• Værdiskabelse i softwareteams
• Interessegruppen kommenterer og diskuterer indlægget og melder om egne erfaringer

16.00-16.15   Opsamling, drøftelse af seminarform, emner og forslag til næste seminar
v. Ivan Aaen og Jørgen Biegel

16.15-16.30   Kaffe og uformelt netværk