Når brugerne får ordet!

Tidspunkt: 
28. Februar 2012 - 9:00 - 15:00
Sted: 
U100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense M
Pris: 
Gratis

"Når brugerne får ordet!" er den afsluttende konference for ELYK-projektet (E-læring, yderkanter og klyngedannelse).

Konferencen afslutter et 3-årigt brugerdrevent og forskningsbaseret projekt om udvikling af nye digitalt understøttede uddannelses- undervisnings- og kompetenceudviklingsformer i erhvervsuddannelser og i små og mellem store virksomheder i Region Sjælland og Region Syddanmark. Konferencens målgruppe er alle med interesse for brugerdrevne udviklingsmetoder og nye koncepter for IT-didaktisk design i det danske uddannelsessystem. På konferencen præsenteres 6 nye e-læringskoncepter.

Konferencen har plads til 150 deltagere efter først-til-mølle princippet.

Om ELYK-projektet

ELYK er et treårigt forskningsprojekt støttet af Vækstforum Sjælland. Det samlede budget er 16 mil. kr. Der er tildelt 12 mil. kr. fra EU's strukturfonde ved ”den konkurrenceudsatte pulje”. Projektpartnerne er University College Sjælland (leadpartner), University College Syddanmark, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet. Projektet løber fra 1. marts 2009 - 1. marts 2012. Projektets resultater er pr. 1. marts 2012 offentliggjort på www.elyk.dk.

File 338File 69

Program

09:00-09:30Indskrivning og kaffe 
09:30-10:00ELYK-projektet: Visioner, udfordringer, perspektiver og resultater.
Oplægsholder: Karsten Gynther, projektleder, University College Sjælland.
10:00-10:45Brugerdrevne forsknings- og udviklingsmetoder: Et forsknings- udviklings- og virksomhedsperspektiv på udkantsområdernes kompetenceudfordring.
Oplægsholder: Niels Henrik Helms, forskningsleder, Knowledge Lab, SDU.
10:45-11:00Pause
11:00-12:00Workshops (deltagerne vælger en af nedenstående tre workshops)

Workshop 1: Kurt og Kubik- knægtene: Om brug af QR – koder i udviklingen af et didaktisk design for undervisning i arbejdsmiljø på en erhvervsskole.
Oplægsholdere: Anna-Britt Krog, SDU og Dorthe Carlsen, UC-Syddanmark

Workshop 2: Den digitale patientmappe: Et brugerdrevet innovationsprojekt for fysioterapeutisk praksis. Oplægsholdere: Ove Christensen, Karsten Gynther og Trine Bruhn Petersen, University College Sjælland.

Workshop 3: Nye teknologimedierede klyngeformer: Hvordan kan Quadruple Helix netværk med myndigheder, vidensinstitutioner, virksomheder og brugere bidrage til udvikling af digitalt understøttede klyngedannelsesformer i yderområderne i Region Sjælland og Syddanmark?
Oplægsholdere: Simon Heilesen, RUC og Niels Henrik Helms, SDU.
12:00-12:45Frokost
12:45-13:45Workshops (deltagerne vælger en af nedenstående tre workshops)

Workshop 4: Køre-hviletids app`en: Mobillæring i transportbranchen.
Oplægsholdere: Anna-Britt Krog, SDU og Ulla Gerner Wohlgemuth, UC-Syddanmark

Workshop 5: Den digitale læringsbro: Et forsøg med brugerdreven innovation og kompetenceudvikling i vekselvirkende uddannelseskontekster.
Oplægsholdere: Kevin Mogensen, Janne Gleerup og Simon Heilesen, RUC.

Workshop 6: E-læring i akademiuddannelserne: Læringsmiljøer og læringsdesign i netundervisningen – nye koncepter for læreplaner, videokonferencer og støtteobjekter til akademisk skrivning.
Oplægsholdere: Dorthe Carlsen og Jens Jørgen Hansen, UC Syddanmark.
13:45-14:00Pause of kaffe
14:00-14:45Innovationsperspektiver på kompetenceopbygning i virksomheder
Oplægsholder: Bruno Clematide, direktør, KUBIX 
14:45-15:00Afslutning: Giv brugerne ordet!
15:00-16:00Reception: ELYK projektet er vært ved en lille reception. Alle er velkomne.
BilagStørrelse
Program ELYK slutkonference 28022012.pdf106.2 kB