InSpiRe - Projekter og evaluering

Tidspunkt: 
15. Februar 2012 - 9:30 - 15:00
Sted: 
Gennemsigten, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
Pris: 
Gratis, men udeblivelse uden afbud: 400,- kr.

I InSpiRe arbejdes der for øjeblikket på at etablere en række konkrete projekttiltag, der fokuserer
på hvordan teknologi kan bidrage poistivt til arbejdet med rehabilitering af borgere med ryglidelser,
herunder motivation (fx gennem inddragelse af spilelementer og sociale netværk i genoptræningen),
identifikation af fællestræk ved borgere med særlig risiko for udvikling af langvarige sundhedsproblemer,
samt afdækning og kvalificering af mødet mellem behandler og klient (fx ved at udbrede sundheds-
psykologiske og sundhedspædagogiske begreber blandt behandlere, der arbejder med personer med
ryglidelser).

Vi inviterer derfor til en dag med præsentationer af en række projektkoncepter, og derpå følgende
mulighed for at diskutere dem, og engagere sig i det videre projektarbejde.

 

 Program

9.30-10.00 Ankomst & kaffe
10.00-10.10 Velkomst
10.10-12.00 Præsentation af projektkoncepter
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.00 Diskussion af projektkoncepterne, samt mulighed for at engagere sig i et eller flere af projekterne
14.00-14.15 Kaffe & Kage
14.15-14.55 Evaluering af netværkets arbejde
14.55-15.00 Afrunding & afsked

Tilmelding