InSpiRe - Intelligent Spine Rehabilitation

Tidspunkt: 
24. August 2011 - 9:30 - 15:30
Sted: 
Lokale 95, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
Pris: 
Gratis, men udeblivelse uden afbud: 400,- kr.

InSpiRe er et nationalt netværk, der skal fremme mulighederne for intelligent genoptræning i forhold til ryglidelser. I netværket mødes forskere, virksomheder,  kiropraktorer og fysioterapeuter for at udvikle nye genoptrænings og/eller behandlingsteknologier. Udviklingen af intelligente træningsredskaber og hjælpemidler vil styrke og effektivisere genoptræningen af mennesker med ryglidelser. Dette vil reducere både de samfundsøkonomiske og menneskelige omkostninger der knytter sig hertil, hvorfor området også rummer stort afsætningspotentiale i Danmark såvel som udlandet.

Arrangementet, der er det første i en række på fire, er startskuddet for netværket, og byder på oplæg og workshops om udfordringer, muligheder og teknologier indenfor intelligent træning og rehabilitering. Endvidere vil der blive sat fokus på udvikling af produkt- og projektideer, der efterfølgende skal udgøre omdrejningspunktet for netværkets videre arbejde.

 

Program

9.30-10.00 Ankomst og kaffe

 

10.00-10.30 Præsentation af arrangementet og INSPIRE, v. Kasper Bøg, Knowledge Lab, SDU

10.30-11.00 Om udvikling af behandling: Fra ryggen til det hele menneske, v. Per Kjær, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

11.00-11.30 Om InSpiRes uddannelsesperspektiv, v. Hanne Møller, Videncenter for kronisk sygdom og rehabilitering, UCL

11.30-12.00 Om potentialet i samspillet mellem private virksomheder, forskning og behandlere, v. Niels Henrik Helms, Knowledge Lab, SDU  

 

12.00-12.45 Frokost

 

12.45-14.00 Introduktion af forskellige teknologier til anvendelse i forbindelse med behandling af ryglidelser. Forløbet afvikles i to moduler af ca. 20 minutters varighed, som deltagerne, der til lejligheden fordeles på to grupper, cirkulerer imellem:

1. Teknologi til måling af brug af ryggen, v. Kasper Ussing og Rune Mieritz,

2. Sensorteknologi i behandlingsperspektiv, v. Anders Steengaard Sørensen, Mærsk McKinney Møller Instituttet, SDU

 

14.00-14.15 Kaffe og kage

 

14.15-15.00 Workshops med henblik på generering af produkt- og projektideer, der kan adressere eksisterende behov og/eller udfordringer på området.

15.00-15.30 Opsamling og afrunding, herunder korte præsentationer af workshopgruppernes arbejde

Tilmelding