i-Space-konference

Tidspunkt: 
16. Januar 2012 - 9:30 - 15:30
Sted: 
Tobaksgaarden, Assens
Pris: 
Gratis (udeblivelse uden afmelding dog 400,- kr.)

I i-space kan borgeren udvikle sine kompetencer gennem aktiviteter, hvor fysisk leg bliver til læring. Platformen er baseret på seks enheder, der er på størrelse med stor en hånd. Hver enhed er en computer, hvor der samtidig er indbygget lys, lyd og en bevægelsessensor. Enhederne er trådløse og kan bruges til at skabe forskellige aktiviteter, der kan være simple eller meget komplicerede afhængigt af brugerens behov. Enhederne kan bruges ude og inde, og er ekstremt solide, og samtidig yderst brugervenlige både i forhold til dem der skal lave øvelserne og dem der skal designe dem. Den fysiske del er koblet til det socialpædagogiske it-system, Bosted. Det betyder, at data løbende samles op, og dermed kan borgerens aktiviteter og læring følges og indgå i den samlede socialpædagogiske indsats.

i-space er platformen for aktiviteter, der både er sjove og lærende, og samtidig bliver dokumenteret. Den socialpædagogiske indsats i forhold til borgere med særlige behov, fx psykisk udviklingshæmmende er betinget af, at den enkelte borger er motiveret for at være med. Det vil sige, at det skal være sjovt og have den rigtige grad af udfordring. Samtidig skal aktiviteten føre til, at deltageren lærer noget, at vedkommende fx øger sin kropslige eller sociale kompetence. Endelig skal aktiviteterne kunne dokumenteres. Det skal de af hensyn til den videre indsats, men også i forhold til myndigheder og pårørende.

Udviklingen af i-space er brugerdreven innovation i praksis, fordi både personale og borgerne har været helt centrale i udviklingsprocessen.

Se mere info om Tobaksgaarden på tobaksgaarden.dk.

Program

Ankomst of kaffe09:30 
Velkomst og tankerne bag projektet10:00Niels Henrik Helms, Knowledge Lab, Syddansk Universitet
At arbejde med teknologien og innovation10:15Lau Kofoed, Play Alive A/S
Teknologi, læring, leg og den socialpædagogiske indsats11:00Niels Henrik Helms, Knowledge Lab, Syddansk Universitet
Tanker bag efterårets pilotafprøvning af i-Space11:30Karin Bryderup, University College Lillebaelt
Udforskning i et brugerperspektiv. Erfaringer med at knytte efteruddannelse til udvikling af den pædagogiske praksis.11:45Ida Schwartz, University College Lillebaelt
Frokost12:15 
Borgere som teknologiudviklere13:00Camille Hansen / Sofie Maul / Mia Klein Larsen / Karin Rasmussen, Studerende med University College Lillebaelt

Workshops: Udviklingsgrupperne fremlægger deres prototyper:

De studerende og borgere holder oplæg og viser video og billeder.

De øvrige konferencedeltagere besøger de forskellige workshops og får mulighed for at gå i dialog med de studerende og for evt. at prøve nogle af i-Space-spillene.

13:15 
Odensevej fortæller om deres igangværende udviklingsarbejde og om hvad i-Space-projektet har givet inspiration til.14:15Lone Jones
Hvilken vigtig læring kan vi tage med fra pilotafprøvningen af i-Space i efteråret 2011 til det videre forløb?14:30Karin Bryderup, University College Lillebaelt
Afrunding og perspektivering15:00Niels Henrik Helms, Knowledge Lab, Syddansk Universitet

Tilmelding